Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62019CA0593: Zadeva C-593/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzgericht, Außenstelle Graz – Avstrija) – SK Telecom Co. Ltd./Finanzamt Graz-Stadt (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Določitev kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev – Gostovanje državljanov tretjih držav v omrežjih mobilnih komunikacij v Evropski uniji – Člen 59a, prvi odstavek, točka (b) – Možnost držav članic, da prenesejo kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev na svoje ozemlje)
Več o... »
CELEX:62019CA0694: Zadeva C-694/19 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 15. aprila 2021 – Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o., Petruzalek kft/Evropska komisija („Pritožba – Konkurenca – Omejevalni sporazum – Trg živilske embalaže za prodajo na drobno – Pripis kršitvenega ravnanja – Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 – Vrednost prodaje – Zgornja meja globe – Trajanje upravnega postopka – Razumni rok – Plačilna sposobnost“)
Več o... »
CELEX:62019CA0786: Zadeva C-786/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – The North of England P & I Association Ltd., kot pravna naslednica družbe Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern (Predhodno odločanje – Neposredno zavarovanje, razen življenjskega zavarovanja – Druga direktiva 88/357/EGS – Člen 2(d), druga alinea – Direktiva 92/49/EGS – Člen 46(2), prvi pododstavek – Davek na zavarovalne premije – Pojem „država članica, v kateri je nevarnost“ – Vozila katere koli vrste – Pojem „država članica registracije“ – Zavarovanje morskih plovil – Plovila, ki so vpisana v register plovil, ki ga vodi država članica, vendar na podlagi dovoljenja za začasno spremembo zastave plujejo pod zastavo druge države članice ali tretje države)
Več o... »
CELEX:62019CA0846: Zadeva C-846/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d’arrondissement – Luksemburg) – EQ/Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Ekonomska dejavnost – Opravljanje storitev za plačilo – Člen 2(1)(c) in člen 9(1) – Oprostitve – Člen 132(1)(g) – Opravljanje storitev, ki so tesno povezane s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom – Storitve, ki jih opravi odvetnik v okviru pooblastil za varstvo poslovno nesposobnih polnoletnih oseb – Organizacija s priznanim socialnim pomenom)
Več o... »
CELEX:62019CA0868: Zadeva C-868/19: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Nemčija) – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 9 – Davčni zavezanci – Člen 11 – Možnost držav članic, da obravnavajo kot enega davčnega zavezanca osebe, ki so kljub temu, da so pravno neodvisne, med seboj finančno, ekonomsko in organizacijsko tesno povezane (skupina zavezancev za DDV) – Pojem „finančno tesno povezane“ – Nacionalna ureditev, ki izključuje možnost, da bi bile članice skupine zavezancev za DDV osebne družbe, katerih družbeniki, poleg nosilke integrirane skupine, niso samo osebe, ki so finančno vključene v podjetje nosilke integrirane skupine – Pravna varnost – Ukrepi za zaščito pred davčnimi utajami in izogibanjem davkom – Sorazmernost – Nevtralnost DDV)
Več o... »
CELEX:62019CA0935: Zadeva C-935/19: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – Poljska) – Grupa Warzywna Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 273 – Previsoka ocena zneska vračila DDV v davčnem obračunu – Napaka pri presoji davčnega zavezanca glede obdavčljivosti transakcije – Popravek davčnega obračuna po nadzoru – Sankcija v znesku, ki je enak 20 % zneska previsoke ocene zneska vračila DDV – Načelo sorazmernosti)
Več o... »