CELEX:62019CA0694: Zadeva C-694/19 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 15. aprila 2021 – Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o., Petruzalek kft/Evropska komisija („Pritožba – Konkurenca – Omejevalni sporazum – Trg živilske embalaže za prodajo na drobno – Pripis kršitvenega ravnanja – Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 – Vrednost prodaje – Zgornja meja globe – Trajanje upravnega postopka – Razumni rok – Plačilna sposobnost“)

You are here:
Go to Top