CELEX:62019CA0868: Zadeva C-868/19: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Nemčija) – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 9 – Davčni zavezanci – Člen 11 – Možnost držav članic, da obravnavajo kot enega davčnega zavezanca osebe, ki so kljub temu, da so pravno neodvisne, med seboj finančno, ekonomsko in organizacijsko tesno povezane (skupina zavezancev za DDV) – Pojem „finančno tesno povezane“ – Nacionalna ureditev, ki izključuje možnost, da bi bile članice skupine zavezancev za DDV osebne družbe, katerih družbeniki, poleg nosilke integrirane skupine, niso samo osebe, ki so finančno vključene v podjetje nosilke integrirane skupine – Pravna varnost – Ukrepi za zaščito pred davčnimi utajami in izogibanjem davkom – Sorazmernost – Nevtralnost DDV)

You are here:
Go to Top