CELEX:62019CA0786: Zadeva C-786/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – The North of England P & I Association Ltd., kot pravna naslednica družbe Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern (Predhodno odločanje – Neposredno zavarovanje, razen življenjskega zavarovanja – Druga direktiva 88/357/EGS – Člen 2(d), druga alinea – Direktiva 92/49/EGS – Člen 46(2), prvi pododstavek – Davek na zavarovalne premije – Pojem „država članica, v kateri je nevarnost“ – Vozila katere koli vrste – Pojem „država članica registracije“ – Zavarovanje morskih plovil – Plovila, ki so vpisana v register plovil, ki ga vodi država članica, vendar na podlagi dovoljenja za začasno spremembo zastave plujejo pod zastavo druge države članice ali tretje države)

You are here:
Go to Top