Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62018CA0808: Zadeva C-808/18: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Madžarska (Neizpolnitev obveznosti države – Območje svobode, varnosti in pravice – Politike glede mejne kontrole, azila in priseljevanja – Direktive 2008/115/ES, 2013/32/EU in 2013/33/EU – Postopek dodelitve mednarodne zaščite – Dejanski dostop – Postopek na meji – Procesna jamstva – Obvezna nastanitev na tranzitnih območjih – Pridržanje – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Pravna sredstva, vložena zoper upravne odločbe o zavrženju oziroma zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito – Pravica ostati na ozemlju)
Več o... »
CELEX:62019CA0336: Zadeva C-336/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Grondwettelijk Hof – Belgija) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België in drugi /Vlaamse Regering (Predhodno odločanje – Zaščita živali pri usmrtitvi – Uredba (ES) št. 1099/2009 – Člen 4(1) – Obveznosti omamljanja živali pred usmrtitvijo – Člen 4(4) – Odstopanje v okviru obrednega zakola – Člen 26(2) – Možnost držav članic, da sprejmejo nacionalne predpise, ki živalim v primeru obrednega zakola zagotavljajo obširnejšo zaščito – Razlaga – Nacionalna ureditev, ki v primeru obrednega zakola nalaga reverzibilno omamljanje, ki ne sme povzročiti smrti – Člen 13 PDEU – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 10 – Svoboda vere – Svoboda izražanja svoje vere – Omejitev – Sorazmernost – Neobstoj soglasja med državami članicami Evropske unije – Polje proste presoje, priznano državam članicam – Načelo subsidiarnosti – Veljavnost – Različne obravnave obrednega zakola in usmrtitve živali med lovom in ribolovom ter v okviru kulturnih ali športnih dogodkov – Neobstoj diskriminacije – Členi 20, 21 in 22 Listine o temeljnih pravicah)
Več o... »
CELEX:62019CA0449: Zadeva C-449/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Oprostitev lizinga nepremičnin ali dajanja nepremičnin v najem – Nacionalna ureditev, v skladu s katero je dobava toplote, ki jo skupnost etažnih lastnikov opravlja za etažne lastnike, ki so del te skupnosti, oproščena plačila DDV)
Več o... »