CELEX:62019CA0316: Zadeva C-316/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Republika Slovenija (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 343 PDEU – Privilegiji in imunitete Evropske unije – Statut Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evropske centralne banke (ECB) – Člen 39 – Privilegiji in imunitete ECB – Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije – Členi 2, 18 in 22 – Načelo nedotakljivosti arhivov ECB – Zaseg dokumentov v prostorih Banke Slovenije – Dokumenti, povezani z izvajanjem nalog ESCB in Eurosistema – Člen 4(3) PEU – Načelo lojalnega sodelovanja)

You are here:
Go to Top