CELEX:62019CA0336: Zadeva C-336/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Grondwettelijk Hof – Belgija) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België in drugi /Vlaamse Regering (Predhodno odločanje – Zaščita živali pri usmrtitvi – Uredba (ES) št. 1099/2009 – Člen 4(1) – Obveznosti omamljanja živali pred usmrtitvijo – Člen 4(4) – Odstopanje v okviru obrednega zakola – Člen 26(2) – Možnost držav članic, da sprejmejo nacionalne predpise, ki živalim v primeru obrednega zakola zagotavljajo obširnejšo zaščito – Razlaga – Nacionalna ureditev, ki v primeru obrednega zakola nalaga reverzibilno omamljanje, ki ne sme povzročiti smrti – Člen 13 PDEU – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 10 – Svoboda vere – Svoboda izražanja svoje vere – Omejitev – Sorazmernost – Neobstoj soglasja med državami članicami Evropske unije – Polje proste presoje, priznano državam članicam – Načelo subsidiarnosti – Veljavnost – Različne obravnave obrednega zakola in usmrtitve živali med lovom in ribolovom ter v okviru kulturnih ali športnih dogodkov – Neobstoj diskriminacije – Členi 20, 21 in 22 Listine o temeljnih pravicah)

You are here:
Go to Top