Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CJ0820: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. septembra 2023.#„Vinal“ AD proti Direktor na Agentsia „Mitnitsi“.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad.#Predhodno odločanje – Trošarine – Direktiva 2008/118/ES – Člen 16 – Režim trošarinskega skladišča – Pogoji za izdajo dovoljenja za odprtje in delovanje trošarinskega skladišča imetnika trošarinskega skladišča – Nespoštovanje teh pogojev – Dokončni odvzem dovoljenja, ki se uporabi kumulativno z naložitvijo denarne sankcije – Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo ne bis in idem – Sorazmernost.#Zadeva C-820/21.
Več o... »
CELEX:62022CJ0055: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 14. septembra 2023.#NK proti Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Vorarlberg.#Predhodno odločanje – Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo ne bis in idem – Pravnomočna ustavitev prvega postopka, začetega zaradi kršitve določbe nacionalne zakonodaje o igrah na srečo – Upravna sankcija kazenske narave, naložena za ista dejanja zaradi kršitve druge določbe te zakonodaje – Prvi postopek, ustavljen zaradi napačne pravne opredelitve storjene kršitve.#Zadeva C-55/22.
Več o... »
CELEX:62021CJ0820: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. septembra 2023.#„Vinal“ AD proti Direktor na Agentsia „Mitnitsi“.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad.#Predhodno odločanje – Trošarine – Direktiva 2008/118/ES – Člen 16 – Režim trošarinskega skladišča – Pogoji za izdajo dovoljenja za odprtje in delovanje trošarinskega skladišča imetnika trošarinskega skladišča – Nespoštovanje teh pogojev – Dokončni odvzem dovoljenja, ki se uporabi kumulativno z naložitvijo denarne sankcije – Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo ne bis in idem – Sorazmernost.#Zadeva C-820/21.
Več o... »
CELEX:62022CJ0055: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 14. septembra 2023.#NK proti Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Vorarlberg.#Predhodno odločanje – Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo ne bis in idem – Pravnomočna ustavitev prvega postopka, začetega zaradi kršitve določbe nacionalne zakonodaje o igrah na srečo – Upravna sankcija kazenske narave, naložena za ista dejanja zaradi kršitve druge določbe te zakonodaje – Prvi postopek, ustavljen zaradi napačne pravne opredelitve storjene kršitve.#Zadeva C-55/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0323: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. septembra 2023.#KRI SpA, en tant qu’entité ayant absorbé la société SI.LO.NE. – Sistema logistico nord-est Srl proti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione.#Predhodno odločanje – Prosti pretok blaga – Trošarine – Direktiva 92/12/EGS – Člen 6(1)(a) – Nastanek obveznosti plačila trošarine – Nepravilna odprema iz režima odloga plačila trošarine – Nezakonito ravnanje, ki ga je mogoče pripisati izključno tretji osebi – Ponareditev spremnega administrativnega dokumenta – Člen 14(1) – Oprostitev plačila trošarine za primanjkljaje, ki nastanejo pod režimom odloga plačila trošarine – Nepredvidljiv dogodek ali višja sila – Odgovornost imetnika trošarinskega skladišča.#Zadeva C-323/22.
Več o... »