Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62022CJ0441: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. decembra 2023.#Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 in Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Bulgaria 2014-2020 proti Obshtina Razgrad in Obshtina Balchik.#Predloga(i) za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ju vložili Varhoven administrativen sad.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Evropski strukturni in investicijski skladi – Izvedba javnega naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 72 – Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo – Sprememba roka za izvedbo – Bistvena sprememba – Nepredvidene okoliščine.#Združeni zadevi C-441/22 in C-443/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0128: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2023.#BV NORDIC INFO proti Belgische Staat.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.#Predhodno odločanje – Direktiva 2004/38/ES – Člena 27 in 29 – Ukrepi, ki omejujejo prosto gibanje državljanov Unije zaradi javnega zdravja – Splošni ukrepi – Nacionalna ureditev, ki določa prepoved zapustitve nacionalnega ozemlja za opravljanje nenujnih potovanj v države članice, uvrščene med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, in obveznost vsakega potnika, ki na nacionalno ozemlje vstopi iz ene od teh držav članic, da opravi presejalne teste in spoštuje karanteno – Zakonik o schengenskih mejah – Člen 23 – Izvajanje policijskih pooblastil na področju javnega zdravja – Enakovrednost z izvajanjem mejne kontrole – Člen 25 – Možnost ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah v okviru pandemije covida-19 – Kontrole, ki se izvajajo v državi članici v okviru ukrepov prepovedi prehajanja meja za opravljanje nenujnih potovanj iz držav schengenskega območja, uvrščenih med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, ali v te države.#Zadeva C-128/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0128: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2023.#BV NORDIC INFO proti Belgische Staat.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.#Predhodno odločanje – Direktiva 2004/38/ES – Člena 27 in 29 – Ukrepi, ki omejujejo prosto gibanje državljanov Unije zaradi javnega zdravja – Splošni ukrepi – Nacionalna ureditev, ki določa prepoved zapustitve nacionalnega ozemlja za opravljanje nenujnih potovanj v države članice, uvrščene med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, in obveznost vsakega potnika, ki na nacionalno ozemlje vstopi iz ene od teh držav članic, da opravi presejalne teste in spoštuje karanteno – Zakonik o schengenskih mejah – Člen 23 – Izvajanje policijskih pooblastil na področju javnega zdravja – Enakovrednost z izvajanjem mejne kontrole – Člen 25 – Možnost ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah v okviru pandemije covida-19 – Kontrole, ki se izvajajo v državi članici v okviru ukrepov prepovedi prehajanja meja za opravljanje nenujnih potovanj iz držav schengenskega območja, uvrščenih med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, ali v te države.#Zadeva C-128/22.
Več o... »
CELEX:62020CJ0537: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2023.#L Fund proti Finanzamt D.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Predhodno odločanje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Davek od dohodkov pravnih oseb – Obdavčitev dohodkov od nepremičnin, ki so na ozemlju države članice – Različno obravnavanje skladov rezidentov in skladov nerezidentov – Oprostitev zgolj skladov rezidentov – Primerljivost položajev – Upoštevanje davčne ureditve, ki se uporablja za vlagatelje – Neobstoj – Upravičitev – Nujnost ohraniti koherentnost nacionalne davčne ureditve – Nujnost ohraniti enakomerno porazdelitev davčne pristojnosti med državami članicami – Neobstoj.#Zadeva C-537/20.
Več o... »
CELEX:62022CA0312: Zadeva C-312/22, Autoridade Tributária e Aduaneira (Obdavčitev obresti na obveznice in dolžniške vrednostne papirje): Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 12. oktobra 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – FL/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Člen 56 ES – Prosti pretok kapitala – Dohodnina – Obdavčitev dohodkov od obresti na obveznice in dolžniške vrednostne papirje – Obresti, ki jih dolgujejo in izplačajo subjekti nerezidenti na nacionalnem ozemlju – Različno obravnavanje glede na kraj sedeža izdajatelja in subjekta plačnika zadevnih obresti – Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o določitvi ukrepov, ki so enaki tistim, določenim v Direktivi 2003/48/ES – Člen 2(4) – Obdavčenje dohodkov od prihrankov v obliki plačila obresti iz švicarskega vira – Obveznost uporabe istih davčnih stopenj, kot se uporabljajo za podobne nacionalne dohodke)
Več o... »
CELEX:62022CJ0653: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. novembra 2023.#J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék.#Predhodno odločanje – Carinska unija – Uredba (EU) št. 952/2013 – Člen 42(1) – Obveznost držav članic, da za kršitev carinske zakonodaje določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni – Nepravilna deklaracija države porekla za uvoženo blago – Nacionalna ureditev, ki določa globo v višini 50 % neizpolnjenih carinskih obveznosti – Načelo sorazmernosti.#Zadeva C-653/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0480: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 23. novembra 2023.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Revizijski postopki oddaje javnih naročil – Direktiva 2014/25/EU – Člen 57(3) – Naročnik s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža osrednjega nabavnega organa, ki nastopa v svojem imenu in za svoj račun – Dostop do revizijskih postopkov – Procesna pravila, ki se uporabljajo, in pristojnost revizijskih organov.#Zadeva C-480/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0260: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. novembra 2023.#Seven.One Entertainment Group GmbH proti Corint Media GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Erfurt.#Predhodno odločanje – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Direktiva 2001/29/ES – Člen 2(e) – RTV‑organizacije – Pravica do reproduciranja posnetkov oddaj – Člen 5(2)(b) – Izjema za zasebno kopiranje – Pravično nadomestilo – Škoda, povzročena RTV‑organizacijam – Enako obravnavanje – Nacionalna ureditev, ki RTV‑organizacije izključuje iz pravice do pravičnega nadomestila.#Zadeva C-260/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0260: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. novembra 2023.#Seven.One Entertainment Group GmbH proti Corint Media GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Erfurt.#Predhodno odločanje – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Direktiva 2001/29/ES – Člen 2(e) – RTV‑organizacije – Pravica do reproduciranja posnetkov oddaj – Člen 5(2)(b) – Izjema za zasebno kopiranje – Pravično nadomestilo – Škoda, povzročena RTV‑organizacijam – Enako obravnavanje – Nacionalna ureditev, ki RTV‑organizacije izključuje iz pravice do pravičnega nadomestila.#Zadeva C-260/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0333: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. novembra 2023.#Ligue des droits humains ASBL in BA proti Organe de contrôle de l’information policière.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d’appel de Bruxelles.#Predhodno odločanje – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva (EU) 2016/680 – Člen 17 – Uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prek nadzornega organa – Preverjanje zakonitosti obdelave podatkov – Člen 17(3) – Minimalna obveznost obveščanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – Obseg – Veljavnost – Člen 53 – Pravica do vložitve učinkovitega pravnega sredstva zoper nadzorni organ – Pojem ,pravno zavezujoča odločitev‘ – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 8(3) – Nadzor neodvisnega organa – Člen 47 – Pravica do učinkovitega sodnega varstva.#Zadeva C-333/22.
Več o... »