Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0261:           Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 janvier 2022.#Thelen Technopark Berlin GmbH contre MN.#Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Article 49 TFUE – Directive 2006/123/CE – Article 15 – Honoraires des architectes et des ingénieurs – Tarifs obligatoires minimum – Effet direct – Arrêt en manquement intervenu en cours de procédure devant une juridiction nationale.#Affaire C-261/20.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62020CJ0118:           Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 janvier 2022.#JY contre Wiener Landesregierung.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Champ d’application – Renonciation à la nationalité d’un État membre en vue d’obtenir la nationalité d’un autre État membre conformément à l’assurance de ce dernier de naturaliser l’intéressé – Révocation de cette assurance pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – Principe de proportionnalité – Situation d’apatridie.#Affaire C-118/20.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62020CA0358: Zadeva C-358/20: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 18. novembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Judecătoria Oradea – Romunija) – Promexor Trade SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor (Predhodno odločanje – Harmonizacija davčne zakonodaje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Pravica do odbitka DDV – Prenehanje identifikacije davčnega zavezanca za namene DDV – Zavrnitev pravice do odbitka – Formalni pogoji)
Več o... »
CELEX:62020CJ0724: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. januarja 2022.#Paget Approbois SAS proti Depeyre entreprises SARL in Alpha Insurance A/S.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja – Direktiva 2009/138/ES – Prenehanje zavarovalnic – Člen 292 – Učinki postopkov prenehanja na pravdne postopke v teku – Izjema od uporabe lex concursus – Lex processus.#Zadeva C-724/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0514: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. januarja 2022.#DS proti Koch Personaldienstleistungen GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 31(2) – Direktiva 2003/88/ES – Organizacija delovnega časa – Člen 7 – Letni dopust – Delovni čas – Nadure – Izračun delovnega časa na mesečni ravni – Neobstoj dodatka za nadure v primeru koriščenja dopusta.#Zadeva C-514/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0513: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 13 January 2022.#Autoridade Tributária e Aduaneira v Termas Sulfurosas de Alcafache SA.#Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo.#Reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 132(1)(b) – Exemptions for certain activities in the public interest – Exemption of hospital and medical care – Closely related activities – Thermal treatment – Amount charged for compiling an individual file including the user’s clinical history.#Case C-513/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0513: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. januarja 2022.#Autoridade Tributária e Aduaneira proti Termas Sulfurosas de Alcafache SA.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(b) – Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu – Oprostitev za bolnišnično in zdravstveno oskrbo – Tesno povezane dejavnosti – Zdraviliško zdravljenje – Znesek, prejet iz naslova priprave posamezne kartoteke, ki vključuje anamnezo.#Zadeva C-513/20.
Več o... »