Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62022CJ0518: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. decembra 2023.#J.M.P. proti AP Assistenzprofis GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78/ES – Člen 2(5) – Prepoved diskriminacije na podlagi starosti – Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov – Člen 19 – Samostojno življenje in vključenost v skupnost – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 26 – Družbeno in poklicno vključevanje invalidnih oseb – Storitev osebne asistence za invalidne osebe – Objava prostega delovnega mesta z navedbo najnižje in najvišje starosti osebe, ki bo zaposlena – Upoštevanje želja in interesov invalidne osebe – Upravičitev.#Zadeva C-518/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0422: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. novembra 2023.#Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu proti TE.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy.#Predhodno odločanje – Delavci migranti – Socialna varnost – Zakonodaja, ki se uporablja – Uredba (ES) št. 987/2009 – Členi 5, 6 in 16 – Potrdilo A 1 – Netočnost navedb – Preklic po uradni dolžnosti – Obveznost nosilca, ki je izdal dokument, da začne postopek dialoga in usklajevanja s pristojnim nosilcem države članice gostiteljice – Neobstoj.#Zadeva C-422/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0518: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. decembra 2023.#J.M.P. proti AP Assistenzprofis GmbH.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78/ES – Člen 2(5) – Prepoved diskriminacije na podlagi starosti – Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov – Člen 19 – Samostojno življenje in vključenost v skupnost – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 26 – Družbeno in poklicno vključevanje invalidnih oseb – Storitev osebne asistence za invalidne osebe – Objava prostega delovnega mesta z navedbo najnižje in najvišje starosti osebe, ki bo zaposlena – Upoštevanje želja in interesov invalidne osebe – Upravičitev.#Zadeva C-518/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0422: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. novembra 2023.#Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu proti TE.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy.#Predhodno odločanje – Delavci migranti – Socialna varnost – Zakonodaja, ki se uporablja – Uredba (ES) št. 987/2009 – Členi 5, 6 in 16 – Potrdilo A 1 – Netočnost navedb – Preklic po uradni dolžnosti – Obveznost nosilca, ki je izdal dokument, da začne postopek dialoga in usklajevanja s pristojnim nosilcem države članice gostiteljice – Neobstoj.#Zadeva C-422/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0125: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. novembra 2023.#X in drugi proti Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.#Predhodno odločanje – Skupna politika na področju azila in subsidiarne zaščite – Direktiva 2011/95/EU – Člen 15 – Pogoji za priznanje subsidiarne zaščite – Upoštevanje elementov, ki se nanašajo na individualni položaj in osebne okoliščine prosilca ter na splošne razmere v izvorni državi – Humanitarne razmere.#Zadeva C-125/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0441: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. decembra 2023.#Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 in Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blаgoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po Programa INTERREG V-A Rumania-Bulgaria 2014-2020 proti Obshtina Razgrad in Obshtina Balchik.#Predloga(i) za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ju vložili Varhoven administrativen sad.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Evropski strukturni in investicijski skladi – Izvedba javnega naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 72 – Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo – Sprememba roka za izvedbo – Bistvena sprememba – Nepredvidene okoliščine.#Združeni zadevi C-441/22 in C-443/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0128: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2023.#BV NORDIC INFO proti Belgische Staat.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.#Predhodno odločanje – Direktiva 2004/38/ES – Člena 27 in 29 – Ukrepi, ki omejujejo prosto gibanje državljanov Unije zaradi javnega zdravja – Splošni ukrepi – Nacionalna ureditev, ki določa prepoved zapustitve nacionalnega ozemlja za opravljanje nenujnih potovanj v države članice, uvrščene med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, in obveznost vsakega potnika, ki na nacionalno ozemlje vstopi iz ene od teh držav članic, da opravi presejalne teste in spoštuje karanteno – Zakonik o schengenskih mejah – Člen 23 – Izvajanje policijskih pooblastil na področju javnega zdravja – Enakovrednost z izvajanjem mejne kontrole – Člen 25 – Možnost ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah v okviru pandemije covida-19 – Kontrole, ki se izvajajo v državi članici v okviru ukrepov prepovedi prehajanja meja za opravljanje nenujnih potovanj iz držav schengenskega območja, uvrščenih med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, ali v te države.#Zadeva C-128/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0128: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2023.#BV NORDIC INFO proti Belgische Staat.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.#Predhodno odločanje – Direktiva 2004/38/ES – Člena 27 in 29 – Ukrepi, ki omejujejo prosto gibanje državljanov Unije zaradi javnega zdravja – Splošni ukrepi – Nacionalna ureditev, ki določa prepoved zapustitve nacionalnega ozemlja za opravljanje nenujnih potovanj v države članice, uvrščene med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, in obveznost vsakega potnika, ki na nacionalno ozemlje vstopi iz ene od teh držav članic, da opravi presejalne teste in spoštuje karanteno – Zakonik o schengenskih mejah – Člen 23 – Izvajanje policijskih pooblastil na področju javnega zdravja – Enakovrednost z izvajanjem mejne kontrole – Člen 25 – Možnost ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah v okviru pandemije covida-19 – Kontrole, ki se izvajajo v državi članici v okviru ukrepov prepovedi prehajanja meja za opravljanje nenujnih potovanj iz držav schengenskega območja, uvrščenih med območja z visokim tveganjem v okviru pandemije covida-19, ali v te države.#Zadeva C-128/22.
Več o... »
CELEX:62020CJ0537: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. aprila 2023.#L Fund proti Finanzamt D.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof.#Predhodno odločanje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Davek od dohodkov pravnih oseb – Obdavčitev dohodkov od nepremičnin, ki so na ozemlju države članice – Različno obravnavanje skladov rezidentov in skladov nerezidentov – Oprostitev zgolj skladov rezidentov – Primerljivost položajev – Upoštevanje davčne ureditve, ki se uporablja za vlagatelje – Neobstoj – Upravičitev – Nujnost ohraniti koherentnost nacionalne davčne ureditve – Nujnost ohraniti enakomerno porazdelitev davčne pristojnosti med državami članicami – Neobstoj.#Zadeva C-537/20.
Več o... »
CELEX:62022CA0312: Zadeva C-312/22, Autoridade Tributária e Aduaneira (Obdavčitev obresti na obveznice in dolžniške vrednostne papirje): Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 12. oktobra 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – FL/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Člen 56 ES – Prosti pretok kapitala – Dohodnina – Obdavčitev dohodkov od obresti na obveznice in dolžniške vrednostne papirje – Obresti, ki jih dolgujejo in izplačajo subjekti nerezidenti na nacionalnem ozemlju – Različno obravnavanje glede na kraj sedeža izdajatelja in subjekta plačnika zadevnih obresti – Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o določitvi ukrepov, ki so enaki tistim, določenim v Direktivi 2003/48/ES – Člen 2(4) – Obdavčenje dohodkov od prihrankov v obliki plačila obresti iz švicarskega vira – Obveznost uporabe istih davčnih stopenj, kot se uporabljajo za podobne nacionalne dohodke)
Več o... »