Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62022CA0360: Zadeva C-360/22: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 16. novembra 2023 – Evropska komisija/Kraljevina Nizozemska (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 258 PDEU – Prosto gibanje delavcev – Svoboda opravljanja storitev – Prosti pretok kapitala – Členi 45, 56 in 63 PDEU – Členi 28, 36 in 40 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru – Prenos vrednosti pokojninskih pravic – Dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca – Čezmejni položaj)
Več o... »
CELEX:62022CA0459: Zadeva C-459/22: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 16. novembra 2023 – Evropska komisija/Kraljevina Nizozemska (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 258 PDEU – Prosto gibanje delavcev – Svoboda opravljanja storitev – Prosti pretok kapitala – Členi 45, 56 in 63 PDEU – Pogoji za prenos vrednosti pokojninskih pravic – Dodatno pokojninsko zavarovanje prek delodajalca – Nacionalni organi za pokojninsko zavarovanje in tuji organi za pokojninsko zavarovanje – Diskriminacija)
Več o... »
CELEX:62022CJ0278: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. decembra 2023.#AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., anciennement ANTERRA d.o.o. proti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravni sud u Zagrebu.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Direktiva 2006/123/ES – Člen 2(2)(b) – Področje uporabe – Izvzem finančnih storitev – Dolgoročni najem motornih vozil – Člen 9(1) ter člen 10(1) in (2) – Storitve, za katere je potrebno predhodno dovoljenje.#Zadeva C-278/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0096: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. decembra 2023.#CDIL ̶ Companhia de Distribuição Integral Logística Portugal, S.A. proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Prosti pretok blaga – Člen 34 PDEU – Količinske omejitve pri uvozu – Ukrepi z enakim učinkom – Nacionalna ureditev, ki omejuje količino cigaret, ki se lahko sprostijo v porabo v danem obdobju, na zgornjo mejo, ki ustreza mesečnemu povprečju količin, sproščenih v porabo v predhodnih dvanajstih mesecih – Člen 36 PDEU – Upravičenost – Boj proti izogibanju plačilu davka in zlorabam – Varovanje javnega zdravja – Obdavčenje – Trošarine – Direktiva 2008/118/ES – Člen 7 – Trenutek nastanka obveznosti plačila trošarine – Sprostitev trošarinskega blaga v porabo – Člen 9 – Pogoji za plačilo obveznosti in stopnje trošarine, ki se uporabljajo – Prekoračitev količinske omejitve, ki se uporablja – Presežek – Uporaba stopnje trošarine, veljavne na dan predložitve deklaracije o zaključku.#Zadeva C-96/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0340: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. decembra 2023.#Cofidis proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD).#Predhodno odločanje – Neposredna obdavčitev – Člen 49 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Uvedba davka na obveznosti kreditnih institucij za financiranje nacionalnega sistema socialne varnosti – Domnevna diskriminacija podružnic tujih kreditnih institucij – Direktiva 2014/59/EU – Okvir za sanacijo in reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij – Področje uporabe.#Zadeva C-340/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0066: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. decembra 2023.#Infraestruturas de Portugal, SA in Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA proti Toscca – Equipamentos em Madeira Ldª.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Postopki javnega naročanja gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2014/24/EU – Člen 57(4), prvi pododstavek, točka (d) – Javno naročanje v transportnem sektorju – Direktiva 2014/25/EU – Člen 80(1) – Neobvezni razlogi za izključitev – Obveznost prenosa – Sporazumi, ki jih gospodarski subjekt sklene s ciljem izkrivljanja konkurence – Pristojnost javnega naročnika – Vpliv prejšnje odločbe organa, pristojnega za konkurenco – Načelo sorazmernosti – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Načelo dobrega upravljanja – Obveznost obrazložitve.#Zadeva C-66/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0278: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. decembra 2023.#AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., anciennement ANTERRA d.o.o. proti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravni sud u Zagrebu.#Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Direktiva 2006/123/ES – Člen 2(2)(b) – Področje uporabe – Izvzem finančnih storitev – Dolgoročni najem motornih vozil – Člen 9(1) ter člen 10(1) in (2) – Storitve, za katere je potrebno predhodno dovoljenje.#Zadeva C-278/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0096: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. decembra 2023.#CDIL ̶ Companhia de Distribuição Integral Logística Portugal, S.A. proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Prosti pretok blaga – Člen 34 PDEU – Količinske omejitve pri uvozu – Ukrepi z enakim učinkom – Nacionalna ureditev, ki omejuje količino cigaret, ki se lahko sprostijo v porabo v danem obdobju, na zgornjo mejo, ki ustreza mesečnemu povprečju količin, sproščenih v porabo v predhodnih dvanajstih mesecih – Člen 36 PDEU – Upravičenost – Boj proti izogibanju plačilu davka in zlorabam – Varovanje javnega zdravja – Obdavčenje – Trošarine – Direktiva 2008/118/ES – Člen 7 – Trenutek nastanka obveznosti plačila trošarine – Sprostitev trošarinskega blaga v porabo – Člen 9 – Pogoji za plačilo obveznosti in stopnje trošarine, ki se uporabljajo – Prekoračitev količinske omejitve, ki se uporablja – Presežek – Uporaba stopnje trošarine, veljavne na dan predložitve deklaracije o zaključku.#Zadeva C-96/22.
Več o... »