Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62022CJ0368: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 25. maja 2023.#Skatteministeriet proti Danish Fluid System Technologies A/S .#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret.#Predhodno odločanje – Uredba (EGS) št. 2658/87 – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifna številka 7307 – Pribor (fitingi) za cevi – Tarifna podštevilka 7307 22 10 – Oglavki.#Zadeva C-368/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0368: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 25. maja 2023.#Skatteministeriet proti Danish Fluid System Technologies A/S .#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret.#Predhodno odločanje – Uredba (EGS) št. 2658/87 – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifna številka 7307 – Pribor (fitingi) za cevi – Tarifna podštevilka 7307 22 10 – Oglavki.#Zadeva C-368/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0368: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 25. maja 2023.#Skatteministeriet proti Danish Fluid System Technologies A/S .#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret.#Predhodno odločanje – Uredba (EGS) št. 2658/87 – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifna številka 7307 – Pribor (fitingi) za cevi – Tarifna podštevilka 7307 22 10 – Oglavki.#Zadeva C-368/22.
Več o... »
CELEX:62022CJ0192: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. aprila 2023.#FI proti Bayerische Motoren Werke AG.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7(1) – Člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do plačanega letnega dopusta – Ugasnitev te pravice – Sistem postopne upokojitve – Dnevi letnega dopusta, ki so bili pridobljeni v dobi dela, opravljeni na podlagi tega sistema, vendar še niso bili izrabljeni – Nezmožnost za delo.#Zadeva C-192/22.
Več o... »
CELEX:62021CJ0365: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 23. marca 2023.#Kazenski postopek zoper Mr.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Bamberg.#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma – Člen 54 – Načelo ne bis in idem – Člen 55(1)(b) – Izjema od uporabe načela ne bis in idem – Kaznivo dejanje proti varnosti ali drugim enako temeljnim interesom države članice – Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo ne bis in idem – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Skladnost nacionalne izjave, ki določa izjemo od načela ne bis in idem – Hudodelska združba – Kazniva dejanja zoper premoženje.#Zadeva C-365/21.
Več o... »