Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62011TJ0251_SUM: Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. decembra 2014.#Republika Avstrija proti Evropski komisiji.#Državne pomoči – Električna energija – Pomoč v korist energetsko intenzivnih dejavnosti – Avstrijski zakon o električni energiji iz obnovljivih virov – Sklep, s katerim se pomoč razglasi za nezdružljivo z notranjim trgom – Pojem državne pomoči – Državna sredstva – Pripisljivost državi – Selektivnost – Uredba o splošnih skupinskih izjemah – Prekoračitev pooblastil – Enako obravnavanje.#Zadeva T‑251/11.
Več o... »
CELEX:62016CJ0049_SUM: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2017.#Unibet International Ltd. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.#Predhodno odločanje – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Pogoji za dodelitev koncesije za organizacijo spletnih iger na srečo – V praksi nemogoča pridobitev takega dovoljenja za zasebne gospodarske subjekte, ki imajo sedež v drugih državah članicah.#Zadeva C-49/16.
Več o... »
CELEX:62014CJ0409_SUM: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8. septembra 2016.#Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.#Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Klasifikacija blaga – Razlaga tarifne podštevilke kombinirane nomenklature – Direktiva 2008/118/ES – Uvoz trošarinskega blaga – Carinski odložni postopek ali režim – Posledice carinske deklaracije, v kateri je navedena napačna podštevilka kombinirane nomenklature – Nepravilnosti med gibanjem trošarinskega blaga.#Zadeva C-409/14.
Več o... »