Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CA0098: Zadeva C-98/21: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 8. septembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt R / W-GmbH (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1), člen 9(1), člen 167 in člen 168(a) – Odbitek vstopnega davka – Pojem „davčni zavezanec“ – Holdinška družba – Izdatki, povezani z vložkom v naravi v odvisni družbi – Nespadanje izdatkov med splošne stroške – Dejavnosti odvisnih družb, ki so večinoma oproščene davka)
Več o... »
CELEX:62021CA0294: Zadeva C-294/21: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. avgusta 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Luksemburg) – État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA/Navitours Sàrl (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Šesta direktiva 77/388/EGS – Člen 2(1) – Področje uporabe – Obdavčljive transakcije – Člen 9(2)(b) – Kraj opravljanja prevoznih storitev – Turistični izleti po reki Mozeli – Reka s statusom kondominija)
Več o... »
CELEX:62021CA0368: Zadeva C-368/21: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – R.T./Hauptzollamt Hamburg (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Unije – Uredba (EU) št. 952/2013 – Kraj nastanka carinskega dolga – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 30 – Člen 60 – Člen 71(1) – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna uvoznega DDV – Kraj nastanka davčnega dolga – Ugotovitev neizpolnitve obveznosti, naložene s carinsko zakonodajo Unije – Določitev kraja uvoza blaga – Prevozno sredstvo, registrirano v tretji državi in vneseno v Evropsko unijo v nasprotju s carinsko zakonodajo)
Več o... »