Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CJ0024: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. julija 2022.#PH proti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Pordenone.#Predhodno odločanje – Kmetijstvo – Gensko spremenjena živila in krma – Uredba (ES) št. 1829/2003 – Namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje – Direktiva 2001/18/ES – Člen 26a – Možnost držav članic, da sprejmejo vse primerne ukrepe za izognitev nenamerne prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v drugih proizvodih – Pogoji uporabe – Načelo sorazmernosti – Smernice za razvoj nacionalnih ukrepov soobstoja za preprečevanje nenamerne prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v konvencionalnih in ekoloških pridelkih – Ukrep, ki ga je sprejel subjekt na poddržavni ravni in s katerim se na njegovem ozemlju prepoveduje gojenje gensko spremenjene koruze.#Zadeva C-24/21.
Več o... »
CELEX:62022CO0187: Order of the Court of 11 July 2022.#Laboratorios Ern, SA v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.#Case C-187/22 P.
Več o... »