Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0570: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. maja 2022.#Kazenski postopek zoper BV.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija).#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Goljufivo prikrivanje dolgovanega davka – Sankcije – Nacionalna zakonodaja, ki za isto dejansko stanje določa upravno in kazensko sankcijo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 49 – Člen 50 – Načelo ne bis in idem – Člen 52(1) – Omejitve načela ne bis in idem – Zahteva določiti jasna in natančna pravila – Možnost upoštevati razlago nacionalne zakonodaje, ki so jo podala nacionalna sodišča – Nujnost določiti pravila, ki zagotavljajo sorazmernost celote naloženih sankcij – Sankcije različne narave.#Zadeva C-570/20.
Več o... »