Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0719: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 12. maja 2022.#Comune di Lerici proti Provincia di La Spezia.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato.#Predhodno odločanje – Javna naročila – Ravnanje z odpadki – Oddaja naročila ‚in house‘ – Direktiva 2014/24/EU – Člena 12 in 72 – Prenehanje pogojev ‚podobnega obvladovanja‘ zaradi poslovne združitve – Možnost gospodarskega subjekta, ki je naslednik, da nadaljuje opravljanje storitve.#Zadeva C-719/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0505: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. maja 2022.#RR in JG proti Spetsializirana prokuratura.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad.#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Začasno zavarovanje in odvzem predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji – Direktiva 2014/42/EU – Člen 4 – Odvzem – Člen 7 – Začasno zavarovanje – Člen 8 – Procesna jamstva – Začasno zavarovanje in odvzem premoženja, ki je v lasti tretje osebe v kazenskem postopku – Nacionalna ureditev, ki ne določa pravnega sredstva za tretjo osebo med sodnim postopkom in ne dopušča morebitnega vračila navedenega premoženja pred zaključkom kazenskega postopka.#Zadeva C-505/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0556: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. maja 2022.#Schneider Electric SA in drugi proti Premier ministre in Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d’État.#Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 90/435/EGS – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic – Člen 4 in člen 7(2) – Preprečevanje ekonomskega dvojnega obdavčevanja dividend.#Zadeva C-556/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0714: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 12. maja 2022.#U. I. Srl proti Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Venezia.#Predhodno odločanje – Carinska unija – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 201 – Osebe, ki so dolžne plačati davek – Uvozni DDV – Carinski zakonik Unije – Uredba (EU) št. 952/2013 – Člen 77(3) – Solidarna odgovornost posrednega carinskega zastopnika in družbe uvoznice – Carine.#Zadeva C-714/20.
Več o... »