Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62022CO0103: Order of the Vice-President of the Court of 17 May 2022.#Shanghai Panati Co. v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – Intervention – EU trade mark – Cancellation proceedings – Other party to the proceedings before the Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) granted leave to participate in the proceedings in the case before the General Court – Time limits – Point from which time starts to run – Unforeseeable circumstances – Rejection.#Case C-103/22 P(I).
Več o... »
UPRS Sodba I U 302/2020-9
Posamezen pravni posel ne more biti opredeljen kot navidezen in hkrati kot posel, s katerim se doseže zaobid. Izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, ker davčni organ po eni strani ob sklicevanju na četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 ugotavlja, da je bila pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža sklenjena z namenom izognitve plačilu obveznosti po kogentnih določbah davčnih predpisov, po drugi strani pa ugotavlja, da predmetna pogodba v davčnem pogledu nima pravnega učinka in da zato kot relevantna transakcija učinkuje prikrita – to je izplačilo drugih prejemkov.
Več o... »
UPRS Sodba I U 524/2020-11
Vrednost kapitala ob odsvojitvi, razvidna iz prodajnih pogodb, ni ustrezala vrednosti kapitala, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času odsvojitve. Na podlagi prvega odstavka 99. člena ZDoh-2 se v takšnem primeru za vrednost kapitala ob odsvojitvi šteje primerljiva tržna cena kapitala ob odsvojitvi. Navedena določba ZDoh-2 predstavlja pravno podlago za določitev vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ki se upošteva v postopku odmere davka od dobička iz kapitala. V obravnavanem primeru pa davčni organ primerljive tržne cene kapitala ob odsvojitvi ni ugotavljal, kot to izhaja iz določbe 99. člena ZDoh-2, pa bi jo moral, s čimer je napačno uporabil materialno pravo.
Več o... »