Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0333: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. aprila 2022.#Berlin Chemie A. Menarini SRL proti Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 44 – Kraj opravljanja storitev – Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 – Člen 11(1) – Opravljanje storitev – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Pojem ,stalna poslovna enota‘ – Družba države članice, ki je vključena v družbo s sedežem v drugi državi članici – Ustrezno strukturirani človeški in tehnični viri – Zmožnost prejeti in uporabljati storitve za lastne potrebe stalne poslovne enote – Storitve trženja, regulacije, oglaševanja in zastopanja, ki jih za družbo prejemnico opravlja povezana družba.#Zadeva C-333/20.
Več o... »
CELEX:62021CJ0150: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 7 April 2022.#Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty v D. B.#Request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.#Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in criminal matters – Mutual recognition – Framework Decision 2005/214/JHA – Enforcement of financial penalties – Article 1(a)(ii) – Decision imposing a financial penalty issued by an administrative authority – Decision open to appeal to a public prosecutor, subject to instructions from the Minister for Justice – Subsequent appeal before a court having jurisdiction in particular in criminal matters.#Case C-150/21.
Več o... »
CELEX:62020CJ0236: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. aprila 2022.#PG proti Ministero della Giustizia in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.#Predhodno odločanje – Socialna politika – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP – Določbi 2 in 4 – Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom, sklenjen med UNICE, CEEP in ETUC – Določba 4 – Načelo prepovedi diskriminacije – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Mirovni sodniki in redni sodniki – Določba 5 – Ukrepi za sankcioniranje zlorabe pogodb za določen čas – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Plačani letni dopust.#Zadeva C-236/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0140: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. aprila 2022.#G. D. proti The Commissioner of the Garda Síochána in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court.#Predhodno odločanje – Obdelava osebnih podatkov v sektorju elektronskih komunikacij – Zaupnost komunikacij – Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev – Splošna in neselektivna hramba podatkov o prometu in podatkov o lokaciji – Dostop do shranjenih podatkov – Naknadni sodni nadzor – Direktiva 2002/58/ES – Člen 15(1) – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Členi 7, 8, 11 in člen 52(1) – Možnost, da nacionalno sodišče časovno omeji ugotovitev neveljavnosti nacionalne zakonodaje, ki ni v skladu s pravom Unije – Izključitev.#Zadeva C-140/20.
Več o... »
CELEX:62019CJ0545: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. marca 2022.#AllianzGI-Fonds AEVN proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD).#Predhodno odločanje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Obdavčitev dividend, izplačanih kolektivnim naložbenim podjemom (KNP) – Rezidenčni in nerezidenčni KNP – Različno obravnavanje – Pri viru odtegnjeni davek, ki se nanaša le na dividende, izplačane nerezidenčnim KNP – Primerljivost položajev – Presoja – Upoštevanje davčne ureditve imetnikov enot premoženja v KNP in obdavčitev rezidenčnih podjemov z drugimi davki – Neobstoj.#Zadeva C-545/19.
Več o... »
CELEX:62022CO0019: Order of the Court of 6 April 2022.#Sanford LP v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.#Case C-19/22 P.
Več o... »