Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CB0191: Zadeva C-191/21: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 10. februarja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d’appel de Lyon – Francija) – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance/Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 392 – Ureditev obdavčitve marže – Področje uporabe – Dobava nepremičnin in gradbenih zemljišč, ki so kupljene z namenom nadaljnje prodaje – Davčni zavezanec, ki nima pravice do odbitka pri pridobitvi nepremičnine – Nadaljnja prodaja, ki je obremenjena z DDV – Pojem „gradbena zemljišča“)
Več o... »
CELEX:62021CB0460: Zadeva C-460/21: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 7. februarja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Vapo Atlantic SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Trošarine – Direktiva 2008/118/ES – Člen 1(2) – Pobiranje drugih posrednih davkov za posebne namene – „Posebni nameni“ – Pojem – Financiranje javnega podjetja, ki je koncesionar nacionalnega cestnega omrežja – Cilja zmanjšanja količine nesreč in okoljske trajnosti – Povsem proračunski namen – Zavrnitev vračila davka zaradi neupravičene obogatitve – Pogoji)
Več o... »