Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0634: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 3. marca 2022.#Postopek na predlog A.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus.#Predhodno odločanje – Priznavanje poklicnih kvalifikacij – Direktiva 2005/36/ES – Področje uporabe – Pogoji za pridobitev pravice do samostojnega opravljanja zdravniškega poklica v državi članici gostiteljici – Diploma, izdana v državi članici izvora – Omejitev pravice do opravljanja zdravniškega poklica na triletno obdobje – Nadzor pooblaščenega zdravnika in sočasno spremljanje triletnega specializiranega usposabljanja iz splošne medicine – Člena 45 in 49 PDEU.#Zadeva C-634/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0634: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 3 March 2022.#Proceedings brought by A.#Request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus.#Reference for a preliminary ruling – Recognition of professional qualifications – Directive 2005/36/EC – Scope – Conditions for obtaining authorisation to pursue the profession of doctor independently in the host Member State – Diploma issued in the home Member State – Right to pursue the profession of doctor limited to a period of three years – Supervision of a licensed doctor and concomitant completion of three years of special training in general medical practice – Articles 45 and 49 TFEU.#Case C-634/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0421: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 March 2022.#Acacia Srl v Bayerische Motoren Werke AG.#Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf.#Reference for a preliminary ruling – Intellectual property – Community designs – Regulation (EC) No 6/2002 – Article 82(5) – Action brought before the courts of the Member State in which an act of infringement has been committed or threatened – Claims supplementary to the action for infringement – Applicable law – Article 88(2) – Article 89(1)(d) – Regulation (EC) No 864/2007 – Law applicable to non-contractual obligations (Rome II) – Article 8(2) – Country in which the intellectual property right was infringed.#Case C-421/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0349: Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 March 2022.#NB and AB v Secretary of State for the Home Department.#Request for a preliminary ruling from the First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber).#Reference for a preliminary ruling – Common policy on asylum and immigration – Standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection – Directive 2004/83/EU – Article 12 – Exclusion from being a refugee – Stateless person of Palestinian origin registered with the United Nations Relief and Works Agency (for Palestine Refugees in the Near East) (UNRWA) – Conditions to be entitled ipso facto to the benefits of Directive 2004/83/EC – Cessation of UNRWA’s protection or assistance.#Case C-349/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0590: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 3 March 2022.#Presidenza del Consiglio dei Ministri and Ministero dell’Economia e delle Finanze v UK and Others.#Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione.#Reference for a preliminary ruling – Coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of activities of doctors – Directives 75/363/EEC and 82/76/EEC – Specialist medical training – Appropriate remuneration – Application of Directive 82/76/EEC to training begun before its entry into force and continuing after the date of expiry of the period prescribed for its transposition.#Case C-590/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0409: Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 March 2022.#UN v Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.#Request for a preliminary ruling from the Juzgado Contencioso Administrativo de Pontevedra.#Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Directive 2008/115/EC – Common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals – Article 6(1) and Article 8(1) – National legislation providing for the imposition, in the event of illegal stay, of a fine together with an obligation to leave the territory – Possibility of regularising the stay within a prescribed period – Article 7(1) and (2) – Period for voluntary departure.#Case C-409/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0590: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 3. marca 2022.#Presidenza del Consiglio dei Ministri in Ministero dell’Economia e delle Finanze proti UK in drugi.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione.#Predhodno odločanje – Usklajevanje zakonov in drugih predpisov o dejavnostih zdravnikov – Direktivi 75/363/EGS in 82/76/EGS – Specialistično usposabljanje zdravnikov – Ustrezno plačilo – Uporaba Direktive 82/76/EGS za izobraževanja, ki so se začela pred začetkom njene veljavnosti in so se nadaljevala po datumu izteka roka za njen prenos.#Zadeva C-590/20.
Več o... »