Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CFE novice, 31.1.2022

CFE novice z dne 31.1.2022. V desni koloni je prikazan prevod v slovenski jezik na podlagi aplikacije Microsoft (translate), zato so mogoče tudi napake.  

Več o... »
CELEX:62020CJ0179: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 27. januarja 2022.#Fondul Proprietatea SA proti Guvernul României in drugim.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti.#Predhodno odločanje – Notranji trg električne energije – Direktiva 2009/72/ES – Člen 15(4) – Prednostno razporejanje – Zanesljiva oskrba – Člen 32(1) – Prosti dostop tretjih oseb – Zajamčeni dostop do prenosnih omrežij – Direktiva 2009/28/ES – Člen 16(2) – Zajamčeni dostop – Člen 107(1) PDEU – Člen 108(3) PDEU – Državne pomoči.#Zadeva C-179/20.
Več o... »
CELEX:62020CA0334: Zadeva C-334/20: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 25. novembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Veszprémi Törvényszék – Madžarska) – Amper Metal Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2 – Transakcija, ki je predmet DDV – Pojem – Člen 168(a) in člen 176 – Pravica do odbitka vstopnega DDV – Zavrnitev – Oglaševalske storitve, ki jih je davčna uprava opredelila kot predrage in nepotrebne – Neobstoj prometa, ustvarjenega v korist davčnega zavezanca)
Več o... »
CELEX:62019CA0884: Združeni zadevi C-884/19 P in C-888/19 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. decembra 2021 – Evropska komisija/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (C-884/19 P), GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Evropska komisija (C-888/19 P) (Pritožba – Damping – Uvoz solarnega stekla s poreklom s Kitajske – Uredba (ES) št. 1225/2009 – Člen 2(7)(b) in (c) – Status podjetja, ki deluje v pogojih tržnega gospodarstva – Zavrnitev – Pojem „bistveno izkrivljanje, ki se prenaša še iz predhodnega sistema netržnega gospodarstva“ v smislu člena 2(7)(c), tretja alinea – Davčne ugodnosti)
Več o... »
CELEX:62019CA0437: Zadeva C-437/19: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. novembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative – Luxembourg) – État luxembourgeois/L (Predhodno odločanje – Upravno sodelovanje na področju obdavčevanja – Direktiva 2011/16/EU – Člen 1(1), člen 5 in člen 20(2) – Zaprosilo za informacije – Odločba, ki vsebuje odredbo za posredovanje informacij – Zavrnitev izpolnitve odredbe – Sankcija – „Verjetna pomembnost“ zaprošenih informacij – Neobstoj poimenske in posamične identifikacije davčnih zavezancev – Pojem „identiteta osebe, ki je predmet preverjanja ali preiskave“ – Obrazložitev zaprosila za informacije – Obseg – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 47 – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper odredbo za posredovanje informacij – Člen 52(1) – Omejitev – Spoštovanje bistvene vsebine pravice)
Več o... »