Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

sodba I U 1812/2009
Tožnica ima sicer prav, ko navaja, da v nobenem predpisu ni določeno, kakšna mora biti vsebina potnega naloga. Je pa v SRS 39, ki vsebuje računovodske rešitve za male samostojne podjetnike, določeno, da morajo knjižbe v poslovnih knjigah temeljiti na verodostojnih listinah (SRS 39.18). Vsebinsko enako določbo vsebujeta tudi SRS 21 in SRS 22. Knjigovodska listina je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka. Te določbe v celoti veljajo tudi za potni nalog in obračun potnih stroškov v zvezi z upoštevanjem izplačil kilometrine delavcem kot davčno priznanih odhodkov zavezanca.
Več o... »
CELEX:62020CJ0165: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 20 January 2022.#ET en tant que liquidateur de Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (AB KG) v Bundesrepublik Deutschland.#Reference for a preliminary ruling – Scheme for greenhouse gas emission allowance trading – Directive 2003/87/EC – Article 3e – Inclusion of aviation activities – Directive 2008/101/EC – Allocation and issue of allowances free of charge to aircraft operators – Cessation, by such an operator, of its activities due to insolvency – Decision of the competent national authority refusing to issue allowances to the insolvency administrator of the company in liquidation.#Case C-165/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0090: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 January 2022.#Apcoa Parking Danmark A/S v Skatteministeriet.#Reference for a preliminary ruling – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 2(1)(c) – Scope – Taxable transactions – Activities carried out by a company incorporated under private law – Operation of car parks on private land – Control fees levied by that company in the event of failure by the motorists to comply with the general terms and conditions for use of those car parks – Characterisation – Economic and commercial realities of the transactions.#Case C-90/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0432: Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 January 2022.#ZK v Landeshauptmann von Wien.#Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Immigration policy – Directive 2003/109/EC – Article 9(1)(c) – Loss of the status of long-term resident third-country national – Absence from the territory of the European Union for a period of 12 consecutive months – Interruption of that period of absence – Irregular and short-term stays in the territory of the European Union.#Case C-432/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0051:           Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 20. Januar 2022.#Europäische Kommission gegen Hellenische Republik.#Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Staatliche Beihilfen – Für rechtswidrig und mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärte Beihilfen – Rückforderungspflicht – Urteil des Gerichtshofs, mit dem die Vertragsverletzung festgestellt wird – Nichtdurchführung – Nichterfüllung der Pflicht zur Rückforderung rechtswidriger und unvereinbarer Beihilfen – Finanzielle Sanktionen – Verhältnismäßiger und abschreckender Charakter – Zwangsgeld – Pauschalbetrag – Zahlungsfähigkeit – Gewichtung der Stimmen des Mitgliedstaats im Europäischen Parlament.#Rechtssache C-51/20.
This document does not exist in English.
Več o... »
sodba I U 19/2009
Tožnik ne ugovarja ugotovitvam, ki so podlaga povečanju prihodkov iz naslova neevidentiranih prihodkov od prodaje trgovskega blaga. Na podlagi nespornih dejanskih ugotovitev pa je sklep davčnega organa, da gre za (prikrito) izplačilo dobička, od katerega je izplačevalec pod določbi 32. člena ZDDPO dolžan obračunati in plačati posebno akontacijo dohodnine (davek do dohodkov iz premoženja), tudi po presoji sodišča utemeljen. Stališče tožnika, da v navedeni določbi zakona ni podlage za obdavčitev, ker družba dobička ni imela in zato dividend ni izplačala, ni utemeljeno. V postopku je bilo namreč ugotovljeno prav to, da je bil dobiček družbe tožnikoma kot družbenikoma izplačan na prikrit, torej formalno neizkazan način.

V zvezi z gradnjo osnovnega sredstva v lastni režiji med strankama ni spora o tem, da je davčni zavezanec opravil dela, ki povečujejo vrednost osnovnega sredstva. Sporna tudi ni vrednost vloženega dela. Stališče, da bi tožnik…

Več o... »