Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0497: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2021.#Randstad Italia SpA v Umana SpA and Others.#Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione.#Reference for a preliminary ruling – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Obligation of Member States to provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law – Public procurement – Directive 89/665/EEC – Article 1(1) and (3) – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Judgment of a Member State’s highest administrative court declaring inadmissible, in breach of the case-law of the Court of Justice, an action brought by a tenderer excluded from a public procurement procedure – No remedy against that judgment before the highest court in that Member State’s judicial order – Principles of effectiveness and equivalence.#Case C-497/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0395: Judgment of the Court (First Chamber) of 21 December 2021.#EP and GM v Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.#Request for a preliminary ruling from the Landgericht Düsseldorf.#Reference for a preliminary ruling – Air transport – Regulation (EC) No 261/2004 – Common rules on compensation and assistance to passengers in the event of cancellation or long delay of flights – Article 2(l) – Article 5(1) – Change in the departure time of a flight – Departure postponed by approximately three hours – Passengers notified nine days before departure – Concepts of ‘cancellation’ and ‘delay’.#Case C-395/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0428: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. decembra 2021.#A.K. proti Skarb Państwa.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Apelacyjny w Warszawie.#Predhodno odločanje – Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil – Druga direktiva 84/5/EGS – Člen 1(2) – Direktiva 2005/14/ES – Direktiva 2009/103/ES – Člen 9(1) – Obveznost zvišanja minimalnih vsot, ki jih krije obvezno zavarovanje – Prehodno obdobje – Novo pravilo, ki se takoj uporablja za prihodnje učinke položaja, ki je nastal v času veljave starega pravila – Položaj, pridobljen pred začetkom veljavnosti materialnopravnega pravila Unije – Nacionalna ureditev, ki iz obveznosti zvišanja minimalnih vsot, ki jih krije obvezno zavarovanje, izključuje zavarovalne pogodbe, sklenjene pred 11. decembrom 2009.#Zadeva C-428/20.
Več o... »