Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CFE obvestilo

CFE obvestilo 14.12.2021 BRUSELJ | 14. DECEMBER 2021 Poročilo o davčni politiki EU Evropskemu svetu BRUSELJ | 14. DECEMBER 2021 Finančni ministri Evropske unije(v sestavi

Več o... »
CELEX:62020CJ0708: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 9 December 2021.#BT v Seguros Catalana Occidente and EB.#Request for a preliminary ruling from the County Court at Birkenhead.#Reference for a preliminary ruling – Cooperation in civil and commercial matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Jurisdiction, recognition and enforcement in civil and commercial matters – Jurisdiction in insurance matters – Claim for compensation for damage suffered by an individual domiciled in a Member State following an accident in rented accommodation in another Member State – Action brought by the injured person against, first, the insurer and, secondly, against the insured owner of that accommodation – Applicability of Article 13(3) of that regulation.#Case C-708/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0490: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 December 2021.#V.М.А. v Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“.#Reference for a preliminary ruling – Citizenship of the Union – Articles 20 and 21 TFEU – Right to move and reside freely within the territory of the Member States – Child born in the host Member State of her parents – Birth certificate issued by that Member State mentioning two mothers in respect of that child – Refusal by the Member State of origin of one of those two mothers to issue a birth certificate for the child in the absence of information as to the identity of the child’s biological mother – Possession of such a certificate being a prerequisite for the issue of an identity card or a passport – Persons of the same sex not recognised as parents under the national legislation of that Member State of origin.#Case C-490/20.
Več o... »
CELEX:62020CA0045: Združeni zadevi C-45/20 in C-46/20: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. oktobra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof– Nemčija) – E/Finanzamt N (C-45/20) in Z/Finanzamt G (C-46/20) (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 167, člen 168, točka (a), člen 250 in člen 252 – Odbitek vstopnega davka – Nepremičnina – Pisarna – Fotonapetostna naprava – Odločitev o vključitvi, s katero se pridobi pravica do odbitka – Obvestilo o odločitvi o vključitvi – Prekluzivni rok za uveljavljanje pravice do odbitka – Domneva vključitve v zasebno premoženje davčnega zavezanca ob neobstoju obvestila o odločitvi o vključitvi – Načelo nevtralnosti – Načelo pravne varnosti – Načeli enakovrednosti in sorazmernosti)
Več o... »
VSRS Sklep VIII Ips 89/2019
Okoliščina, da je sodišče ugotovilo obstoj delovnega razmerja in je na tej podlagi delavec upravičen do prejemkov iz delovnega razmerja, ne pomeni, da je delodajalec v tem istem sporu pridobil terjatev do delavca iz naslova vrnitve vsega, kar je ta prejel za opravljeno delo na podlagi pogodb civilnega prava. Pravno podlago za izplačilo, ki je bila prvotno pogodba civilnega prava, je le nadomestila druga, na podlagi zakonske domneve ugotovljena podlaga, to je pogodba o zaposlitvi. Delavec je v tem primeru upravičen do plačila za opravljeno delo in drugih prejemkov na podlagi ugotovljenega delovnega razmerja. Zneski, prejeti na podlagi civilnopravnega razmerja do višine pripadajočih prejemkov iz delovnega razmerja, ne predstavljajo terjatve, ki bi jo imel delodajalec do delavca, pač pa se v razmerju do pripadajoče plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja le poračunajo.

Davki in prispevki so javnopravna dajatev, s katero zavezanec in plačnik ne moreta…

Več o... »
CELEX:62020CJ0370: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 9 December 2021.#Pro Rauchfrei e.V. v JS e.K.#Reference for a preliminary ruling – Manufacture, presentation and sale of tobacco products – Directive 2014/40/EU – Labelling and packaging – Article 8(8) – Health warnings which must appear on each unit packet of a tobacco product and any outside packaging – Automatic vending machine for cigarette packets – Health warnings not visible from the outside – Representation of unit packets – Concept of ‘images’ of unit packets and any outside packaging targeting consumers in the European Union.#Case C-370/20.
Več o... »