Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0708: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 9 December 2021.#BT v Seguros Catalana Occidente and EB.#Reference for a preliminary ruling – Cooperation in civil and commercial matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Jurisdiction, recognition and enforcement in civil and commercial matters – Jurisdiction in insurance matters – Claim for compensation for damage suffered by an individual domiciled in a Member State following an accident in rented accommodation in another Member State – Action brought by the injured person against, first, the insurer and, secondly, against the insured owner of that accommodation – Applicability of Article 13(3) of that regulation.#Case C-708/20.
Več o... »
AKTUALNI RAZPISI

Aktualni razpisi – 13.12.2021 Prejemnike NOVIC ZDSS obveščamo o novostih za stranke, ki imajo možnost koristiti naslednje razpise  ( kolegica Vesne Cvek pripravlja za portal

Več o... »
Izvajanje testov v SIAIS2 za primer zahtevanja tarifne kvote
1. 1. 2022 se prične uporabljati nov slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2). Seznanjenost z novimi podatkovnimi elementi in poznavanje logike, ki velja v SIAIS2 je ključnega pomena za pravočasno vložitev in sprejem deklaracije v SIAIS2 na podlagali katere se zahteva tarifna kvota.  Priporočamo in predlagamo uvoznikom in deklarantom, da predhodno do 31. 12. 2021 v testnem okolju testirajo vložitev deklaracije v testni SIAIS2, s katero se bo zahtevala tarifna kvota.
Več o... »
UPRS Sodba I U 761/2019-10
Priglasitev posebne davčne obravnave v roku iz 303. člena ZDavP-2 po mnenju sodišča predstavlja enega od vsebinskih pogojev, ki mora biti izpolnjen, da davčni zavezanec lahko uveljavi posebno davčno obravnavo, kar pomeni, da gre po presoji sodišča za materialni prekluzivni rok, katerega zamuda pomeni izgubo pravice za posebno davčno obravnavo.
Več o... »