Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

Postanite ambasador ZDSS

Zakaj je članstvo v ZDSS (računovodje, odvetniki in druge poklice, ki izvajajo storitve povezane z davki) dobra odločitev? Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije – ZDSS je

Več o... »
Obvestilo o ugodnosti za člane ZDSS

Obvestilo: Podjetje DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o. ureja portale www.SuperDavki.com (in www.DDVpoznavalec.si ter www.DoberRacunovodja.si). Tudi za leto 2022 ponudnik omogoča za člane ZDSS za ceno SUPER

Več o... »
CELEX:62019CJ0852: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. novembra 2021.#Spetsializirana prokuratura proti Ivanu Gavanozovu.#Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva 2014/41/EU – Evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah – Člen 14 – Pravno sredstvo – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 47 – Neobstoj pravnih sredstev v državi članici izdajateljici – Odreditev preiskave, zasega in zaslišanja priče prek videokonference.#Zadeva C-852/19.
Več o... »
VSRS Sodba X Ips 107/2020, enako tudi VSRS Sodba X Ips 112/2020
Povprečenje pomeni izjemo od splošnega načina določanja letne dohodnine. Njegov namen je ublažitev progresivnosti stopenj dohodnine v praviloma izjemnih primerih, ko zavezanec za davek v tekočem dohodninskem letu na podlagi sodne odločbe prejme plače ali druge dohodke iz delovnega razmerja iz preteklih let. Na tak način je določena nižja obdavčitev zavezančevih dohodkov, kar pomeni, da gre za določeno vrsto davčne ugodnosti oziroma olajšave.

Povprečenje ni namenjeno splošnemu znižanju davčne stopnje v primeru prejema enkratnega (izrednega) dohodka, ampak pomeni korektiv pri obdavčitvi enkratnega izplačila periodičnih dohodkov na podlagi sodne (oziroma upravne) odločbe, ki bi jih davčni zavezanec sicer že moral prejemati prek daljšega časovnega obdobja, kot so plače, nadomestila plač, pokojnine ipd. Na tak način se zagotavlja, da davčni zavezanci, ki so v enem davčnem letu prejeli dohodke, ki bi jih morali v več preteklih letih, z davčnega…

Več o... »
VSRS Sodba X Ips 19/2021
Sredstva, ki jih davčnim zavezancem izplačajo tretje osebe za namene pokritja stroškov bivanja in prehrane v času izobraževanja, na katero jih je sicer napotil njihov delodajalec, so štipendija, ki je obdavčena kot drug dohodek po 5. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2.

Končna odmera dohodnine sicer očitno ni predmet obravnavane zadeve, zato Vrhovno sodišče nima podlage, da bi se podrobneje ukvarjalo s tem vprašanjem, temveč le pripominja, da bi se v primeru zakonske ureditve, ki bi kljub uveljavljenemu objektivnemu neto načelu obdavčitve ne omogočala znižanja davčne osnove za (dodatne) dejanske stroške v zvezi s pridobitvijo dohodka iz delovnega razmerja, utegnilo postaviti celo vprašanje ustavnosti take ureditve.

Več o... »
CELEX:62020CJ0281: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. novembra 2021.#Ferimet SL proti Administración General del Estado.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 168 – Pravica do odbitka – Člen 199 – Sistem obrnjene davčne obveznosti – Načelo davčne nevtralnosti – Vsebinski pogoji za pravico do odbitka – Status davčnega zavezanca dobavitelja – Dokazno breme – Utaja – Zloraba – Račun, na katerem je naveden fiktivni dobavitelj.#Zadeva C-281/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0398: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 11. novembra 2021.#ELVOSPOL proti Odvolací finanční ředitelství.#Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 90 – Znižanje davčne osnove za DDV – Celotno ali delno neplačilo cene zaradi stečaja dolžnika – Pogoji, določeni v nacionalni ureditvi za popravek izstopnega DDV – Pogoj, v skladu s katerim delno ali v celoti neplačana terjatev ne sme nastati v šestmesečnem obdobju pred razglasitvijo stečaja družbe dolžnice – Neskladnost.#Zadeva C-398/20.
Več o... »