Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0102: Judgment of the Court (Third Chamber) of 25 November 2021.#StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH v eprimo GmbH.#Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof.#Reference for a preliminary ruling – Directive 2002/58/EC – Processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector – Article 2(h) – Concept of ‘electronic mail’ – Article 13(1) – Concept of ‘use of … electronic mail for the purposes of direct marketing’ – Directive 2005/29/EC – Unfair commercial practices – Annex I, point 26 – Concept of ‘persistent and unwanted solicitations by email’ – Advertising messages – Inbox advertising.#Case C-102/20.
Več o... »
CELEX:62019CJ0564: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 23 November 2021.#Criminal proceedings against IS.#Request for a preliminary ruling from the Pesti Központi Kerületi Bíróság.#Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in criminal matters – Directive 2010/64/EU – Article 5 – Quality of the interpretation and translation – Directive 2012/13/EU – Right to information in criminal proceedings – Article 4(5) and Article 6(1) – Right to information about the accusation – Right to interpretation and translation – Directive 2016/343/EU – Right to an effective remedy and to a fair trial – Article 48(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 267 TFEU – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Admissibility – Appeal in the interests of the law against a decision ordering a reference for a preliminary ruling – Disciplinary proceedings – Power of the higher court to declare the request for a preliminary ruling unlawful.#Case C-564/19.
Več o... »
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING

VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING Saj ste že slišali – Slovenski podjetniški sklad je napovedal, da bo spet kmalu odprl 𝘃𝗮𝘃𝗰̌𝗲𝗿𝗷𝗲 𝘇𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗻𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴. Vavčer pomeni

Več o... »
AKTUALNI RAZPISI

ALI STE VEDELI? Iz sedemletnega proračuna Evropske unije bo Slovenija dobila skupno 10,5 milijard evrov. V proračunu naj bi bile 3 milijarde evrov za kohezijo

Več o... »
sodba I U 928/2009
Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakršnokoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena ZTro, po katerem je v primeru, če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
Več o... »
sodba I U 515/2009
Tožnik je sporne račune evidentiral v svoje poslovne knjige kot prejete račune za opravljene prevozne storitve, čeprav je iz CMR, ki se nanj sklicujejo računi, razvidno, da prevoznih storitev ni opravila oseba, ki je izdala račune, temveč jih je opravila tretja oseba. Računi, v katerih so zaračunane prevozne storitve, ne izkazujejo resničnega stanja poslovnih dogodkov, zato gre za neverodostojne knjigovodske listine. Ker gre za račune, ki so neverodostojni in ne izkazujejo resničnega dogajanja, saj je dobava blaga oziroma storitev tožniku potekala drugače, kot izkazujejo sporni računi, mu ne gre pravica do odbitka vstopnega DDV.
Več o... »
sklep I U 1379/2009
V konkretnem primeru gre za procesno situacijo, ko je upravni organ izdal odločbo, s katero je ugodil tožnikovi pritožbi. Po izdaji drugostopenjske odločbe je bil tožnik v skladu z 39. členom ZUS-1 pozvan k izjasnitvi, ali vztraja pri tožbi ali jo razširja tudi na nov upravni akt. Tožnik na poziv v postavljenem roku ni odgovoril, zato je sodišče postopek ustavilo.
Več o... »
sodba I U 825/2009
Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakorkoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena ZTro, po katerem je v primeru, če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
Več o... »
Sklep II Ips 52/2010
Ker vrednost izpodbijanega dela sodbe ne presega revizijskega praga za dovoljenost revizije po samem zakonu in ker revizija ni bila dopuščena, jo je bilo treba kot nedovoljeno zavreči.
Več o... »