Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62021CO0030: Order of the Court (Sixth Chamber) of 21 September 2021.#Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG v NW.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Article 1(1) – Substantive scope – Concept of ‘civil and commercial matters’ – Proceedings seeking to recover a charge relating to the use of a toll road.#Case C-30/21.
Več o... »
CELEX:62020CJ0021: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2021.#Balgarska natsionalna televizia proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad.#Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Področje uporabe – Člen 2(1)(c) – Opravljanje storitev za plačilo – Izključitev avdiovizualnih medijskih storitev, ponujenih televizijskim gledalcem, ki so financirane s subvencijo iz državnega proračuna in za katere gledalci ne plačujejo nadomestila – Člen 168 – Pravica do odbitka – Davčni zavezanec, ki opravlja hkrati obdavčljive transakcije in transakcije, ki ne spadajo na področje uporabe DDV.#Zadeva C-21/20.
Več o... »
CELEX:62019CJ0410: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2021.#The Software Incubator Ltd proti Computer Associates (UK) Ltd.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom.#Predhodno odločanje – Samozaposleni trgovski zastopniki – Direktiva 86/653/ES – Člen 1(2) – Pojem ,trgovski zastopnik‘ – Elektronska dobava računalniške programske opreme strankam – Podelitev licence za uporabo za nedoločen čas – Pojma ,prodaja‘ in ,izdelki‘.#Zadeva C-410/19.
Več o... »
CELEX:62020CJ0449: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. septembra 2021.#Real Vida Seguros SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo.#Predhodno odločanje – Obdavčenje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Davek od dohodkov – Dividende na podlagi delnic, ki kotirajo na borzi – Davčna ugodnost, ki velja za dividende na podlagi delnic, ki kotirajo na nacionalnem borznem trgu – Različno obravnavanje – Objektivno razlikovalno merilo – Omejitev – Člen 65 PDEU – Objektivno primerljiva položaja – Upravičenost – Povsem gospodarski cilj.#Zadeva C-449/20.
Več o... »