Novice ZDSS - domači in tuji VIRI

UPRS Sodba II U 72/2018-12

Ker tožnik svoje obveznosti ni poravnal, je davčni organ utemeljeno začel davčno izvršbo. Izpodbijanje izvršilnega naslova v postopku izvršbe ni več mogoče.
Več o tem »

UPRS Sodba I U 2134/2018-33

Stroški, ki naj bi poslancem nastali v zvezi z delom v volilni enoti, niso stroški, ki so v smislu takrat veljavnega prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 neposredno povezani z opravljanjem dela, za katerega je bil poslancem izplačan obdavčljiv dohodek. Sodišče pritrjuje stališču obeh davčnih organov, da so v prvem odstavku 44. člena ZDoh-2 taksativno našteti dohodki, ki so iz obdavčitve izključeni. Navedenemu stališču pritrjuje dejstvo, da je bil mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi z delom v volilni enoti, v 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 vključen šele z novelo ZDoh-2R, ki se je začela uporabljati za davčna obdobja od 1. 1. 2017 dalje.
Več o tem »

UPRS Sodba I U 2092/2018-18

Sodišče sodi, da za izdajo take odločbe (t.i. ”ugotovitvene odločbe” o ne-ravnanju zavezanca – tožnika v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 5. člena ZPDZC-1) organ ni imel podlage v ZPDZC-1, čemur smiselno ugovarja tudi tožnik.
Več o tem »

CELEX:62019CA0279: Zadeva C-279/19: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. junija 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Združeno kraljestvo) – The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/WR (Predhodno odločanje – Splošni režim za trošarino – Direktiva 2008/118/ES – Člen 33(3) – Blago, ,dano v porabo‘ v eni državi članici in skladiščeno v komercialne namene v drugi državi članici – Oseba, ki postane zavezanec za plačilo trošarine za to blago – Oseba, ki skladišči blago za dobavo v drugo državo članico – Prevoznik blaga)

Več o tem »

UPRS Sodba in sklep I U 1887/2020-8

Iz izpodbijanega akta ni razvidno, zakaj je toženka tožnikov celoten dohodek za junij, julij in avgust 2020 obravnavala kot periodični dohodek, čeprav je tožnik temu izrecno nasprotoval, ko je navajal, da gre za začasno povišanje prejemkov in predlagal dokaz s poizvedbami pri delodajalcu. Tudi tega, zakaj tega dokaza ni izvedla oziroma zakaj ga je štela za nepomembnega, ni pojasnila. Nadalje ni pojasnila, zakaj po njenem prepričanju tožniku upravičenost do BPP preneha s 1. 7. 2020, tj. zakaj šteje, da upravičenost do BPP v primerih iz 42. člena ZBPP preneha po zakonu in se o tem izda ugotovitvena odločba (in ne z izdajo odločbe, ko bi bila ta konstitutivna) in zakaj so se zakonski pogoji stekli ravno ta dan. Prav tako ni pojasnila, iz katerega predpisa izhaja, da se v obravnavanem primeru ne upošteva trimesečno povprečje dohodka, ampak prvi mesec po prejemu višjega (periodičnega) dohodka. Pri tem pa je sama preverjala in v izpodbijanem sklepu ugotavljala tožnikove…
Več o tem »

UPRS Sodba I U 62/2020-14

Če je izjava FURS drugačna od izjave prijavitelja, je treba izvesti ugotovitveni postopek, saj ne drži stališče toženke, da lahko odloča po skrajšanem ugotovitvenem postopku.

Očitno je, da so iz dokazov izhajala drugačna dejstva, tako da bi toženka o tem morala obvestiti tožnika in mu dati možnost, da se izjavi, nato pa po prejemu njegove izjave in morebitnih novih dokazov presoditi o tem, katera dejstva je šteti za dokazana po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj.

Več o tem »

UPRS Sodba IV U 161/2017-17

Sodišče sledi ugotovitvam v davčnem postopku, da tožnik ni uspel dokazati trditev, da so bili sporni dvigi denarnih sredstev namenjeni za poslovanje te ali druge družbe.

Iz izpodbijane odločbe je mogoče jasno in nedvoumno razbrati, zakaj je sporni znesek davčni organ obravnaval kot obdavčljiv dohodek tožnika, na kakšni podlagi je do slednje ugotovitve prišel, kako je presodil vse zbrane dokaze ter pravno podlago za obdavčitev spornega zneska.

Več o tem »

Želite prejemati novice o davkih ?

Naroči se na novice ZDSS (informacije iz sodišč, FURS, ZDSS….). Novice boste prejemali enkrat tedensko – kliknite tukaj .

 

ZDSS pošilja novice po naslednjem redu:

    • EUR LEX – ponedeljek ob 7:00

    • FURS posamezniki – ponedeljek ob 6:00

    • Sodbe slovenskih sodišč o davkih – ponedeljek ob 8:00

    • FURS podjetja: ponedeljek in sreda ob 8:00

    • ZDSS SPOROČILA: ponedeljek, sreda petek ob 5:00

Pravice dostopa imajo člani ZDSS in/ali registrirani uporabniki portala – več o pravilih si oglejte v “FAQs”