Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62018CA0637: Zadeva C-637/18: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 3. februarja 2021 – Evropska komisija/Madžarska (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 2008/50/ES – Kakovost zunanjega zraka – Člen 13(1) in Priloga XI – Sistematično in dolgotrajno preseganje mejnih vrednosti za mikrodelce (PM10) na nekaterih področjih Madžarske – Člen 23(1) – Priloga XV – „Čim krajše“ obdobje preseganja – Ustrezni ukrepi)
Več o... »
CELEX:62020CN0662: Zadeva C-662/20 P: Pritožba, ki so jo 3. decembra 2020 vložile Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., , Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 23. septembra 2020 v združenih zadevah T-515/13 RENV in T-719/13 RENV, Kraljevina Španija in drugi/Komisija
Več o... »
CELEX:62019CA0481: Zadeva C-481/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. februarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte costituzionale – Italija) – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2003/6/ES – Člen 14(3) – Uredba (EU) št. 596/2014 – Člen 30(1)(b) – Zloraba trga – Upravne sankcije kazenske narave – Nesodelovanje s pristojnimi organi – Člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do molka in pravica ne prispevati k samoobtožbi)
Več o... »