CELEX:62020CN0658: Zadeva C-658/20 P: Pritožba, ki sta jo 3. decembra 2020 vložili Lico Leasing, S.A.U in Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 23. septembra 2020 v združenih zadevah T-515/13 RENV in T-719/13 RENV, Kraljevina Španija in drugi/Komisija

You are here:
Go to Top