CELEX:62019CA0481: Zadeva C-481/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. februarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte costituzionale – Italija) – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2003/6/ES – Člen 14(3) – Uredba (EU) št. 596/2014 – Člen 30(1)(b) – Zloraba trga – Upravne sankcije kazenske narave – Nesodelovanje s pristojnimi organi – Člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica do molka in pravica ne prispevati k samoobtožbi)

Vi ste tukaj:
Pojdi na Vrh