CELEX:62018CA0637: Zadeva C-637/18: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 3. februarja 2021 – Evropska komisija/Madžarska (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 2008/50/ES – Kakovost zunanjega zraka – Člen 13(1) in Priloga XI – Sistematično in dolgotrajno preseganje mejnih vrednosti za mikrodelce (PM10) na nekaterih področjih Madžarske – Člen 23(1) – Priloga XV – „Čim krajše“ obdobje preseganja – Ustrezni ukrepi)

You are here:
Go to Top