CELEX:62019CA0422: Združeni zadevi C-422/19 in C-423/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. januarja 2021 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19)/Hessischer Rundfunk (Predhodno odločanje – Ekonomska in monetarna politika – Člen 2(1) in člen 3(1)(c) PDEU – Monetarna politika – Izključna pristojnost Unije – Člen 128(1) PDEU – Protokol št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke – Člen 16, prvi odstavek – Pojem „zakonito plačilno sredstvo“ – Učinki – Obveznost sprejemanja eurobankovcev – Uredba (ES) št. 974/98 – Možnost držav članic, da določijo omejitve pri plačilih z eurobankovci in eurokovanci – Pogoji – Regionalna ureditev, ki izključuje gotovinsko plačilo prispevka za RTV regionalnemu organu javnega prava za radiodifuzijo)

You are here:
Go to Top