Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

UPRS Sodba U 1211/2007-8
Med strankama ni sporno, da je tožeča stranka lastnik stanovanja v A., ki meri več kot 30,00 m2, in v katerem nima prijavljenega stalnega prebivališča. Po pravni ureditvi ZSRT gre za počitniško stanovanje. Sodišče ob tem opozarja na določbo 7. točke 4. odstavka ZSRT, ki pojem počitniškega stanovanja veže na „sezonsko ali občasno“ rabo. Glede na to določbo za pravni položaj stanovanja po ZSRT ni pomembna dejanska frekvenca uporabe stanovanja, temveč le to, da stanovanje ni v stalni uporabi. Po določbi 3. odstavka 24. člena ZSRT se za taka stanovanja plačuje turistična taksa v pavšalnem znesku, torej prav tako ne glede na dejansko rabo stanovanja.
Več o... »
CELEX:62018TJ0235: Judgment of the General Court (Sixth Chamber, Extended Composition) of 15 June 2022.#Qualcomm, Inc. v European Commission.#Competition – Abuse of a dominant position – LTE chipsets market – Decision finding an infringement of Article 102 TFEU and Article 54 of the EEA Agreement – Exclusivity payments – Rights of the defence – Article 19 and Article 27(1) of Regulation (EC) No 1/2003 – Foreclosure effects.#Case T-235/18.
Več o... »
Usposabljanje s področja carinske zakonodaje
Finančna uprava RS pripravlja brezplačno usposabljanje s področja carinske zakonodaje, ki bo potekalo od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Če bodo razmere dopuščale, bodo predavanja izvedena v živo, na sedežu Generalnega finančnega urada (Šmartinska 55, v Ljubljani).
Več o... »
CELEX:62022CO0212:           Ordonnance du vice-président de la Cour du 7 juin 2022.#SES Astra SA contre Commission européenne.#Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Litige entre un État membre et une institution de l’Union européenne – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Rejet.#Affaire C-212/22 P(I).
This document does not exist in English.
Več o... »