V letu 2021 je FURS evidentiral 18,2 mrd plačil javnih dajatev. Evidentirano pa je tudi, da je SLOVENIJA vrnila cca. 16 mio EUR vračil iz naslova neustavnega pobiranja dajatev po 68.a. členu ZDavP-2…

Go to Top