Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CJ0372: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. novembra 2021.#QY proti Finanzamt Österreich, nekdanji Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk.#Predhodno odločanje – Člena 45 in 48 PDEU – Prosto gibanje delavcev – Enako obravnavanje – Družinske dajatve, zagotovljene na področju razvojne pomoči delavcem, ki svoje družinske člane pripeljejo s sabo v kraj opravljanja dela v tretji državi – Odprava – Člen 288, drugi odstavek, PDEU – Pravni akti Unije – Obseg uredb – Nacionalna ureditev, katere osebno področje uporabe je širše kot osebno področje uporabe uredbe – Pogoji – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 11(3)(a) in (e) – Področje uporabe – Zaposlena oseba, državljanka države članice, ki jo kot delavko na področju razvojne pomoči zaposli delodajalec s sedežem v drugi državi članici in je napotena na misijo v tretjo državo – Člen 68(3) – Pravica vlagatelja zahtevka za družinske prejemke, da vloži samo en zahtevek pri nosilcu države članice, ki je prednostno pristojna, ali nosilcu države članice, ki je podredno pristojna.#Zadeva C-372/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0334: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 25. novembra 2021.#Amper Metal Kft proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2 – Transakcija, ki je predmet DDV – Pojem – Člen 168(a) in člen 176 – Pravica do odbitka vstopnega DDV – Zavrnitev – Oglaševalske storitve, ki jih je davčna uprava opredelila kot predrage in nepotrebne – Neobstoj prometa, ustvarjenega v korist davčnega zavezanca.#Zadeva C-334/20.
Več o... »
CELEX:62020CJ0488: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. novembra 2021.#Delfarma Sp. z o.o. proti Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.#Predhodno odločanje – Člena 34 in 36 PDEU – Prosti pretok blaga – Ukrep z enakim učinkom, kot je količinska omejitev – Zdravila za uporabo v humani medicini – Vzporedni uvoz zdravil – Ureditev države članice, ki določa, da se dovoljenje za vzporedni uvoz samodejno izteče eno leto po izteku referenčnega dovoljenja za promet z zdravilom – Varovanje zdravja in življenja ljudi – Sorazmernost – Direktiva 2001/83/ES – Farmakovigilanca.#Zadeva C-488/20.
Več o... »
CELEX:62020CO0598:           Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2021.#« Pilsētas zemes dienests » AS.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous l), et paragraphe 2 – Affermage et location de biens immeubles – Exclusion de l’exonération du bail obligatoire d’un terrain aux propriétaires des immeubles bâtis – Principe de neutralité fiscale.#Affaire C-598/20.
This document does not exist in English.
Več o... »
CELEX:62021CO0373: Order of the Court of 1 December 2021.#Hasbro Inc. v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.#Case C-373/21 P.
Več o... »
CELEX:62021CO0462: Order of the Court of 1 December 2021.#Puma SE v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.#Case C-462/21 P.
Več o... »