Get your own webform with Podio

Kateri so plusi ustanovitvi SINDIKATA DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE?

  1. uredi se poklic z vidika-tudi splošne javnosti – kdo je davčni svetovalec/ka?
  2. poklic dobi “vrednost” in tarife plačil glede na stopnje izobrazbe, certifikatov
  3. poklic dobi možnost urejanja pogojev za delo. Poklic se lahko izvaja preko SPP-ja oz. d.o.o.ja, postavlja pa se vprašanje ali bi se moral izvajati podobno, kot to velja za odvetnike (oseba, ki izvaja poklic v smislu Zdoh-2).
  4. Pravica do dela in svobodna gospodarska pobuda, je v primeru enoosebnih svetovalcev, dejansko sinonim.
  5. REprezentativni sinidikat bi imel pravico podati ZAHTEVO na Ustavno sodišče.
  6. Reprezentativni sindikat bi imel možnost sprejeti KOLEKTIVNO pogodbo za dejavnost, ki bi veljala za vse delodajalce v Sloveniji.

POMISLEKI:

  1. Podjetja so člani ZDSS in obstaja možnost konflikta interesov.  
  2. Poklic bi v javnosti umeščali v sindikalizem, kar ni dostojno za poklic.

Primeri dobre prakse:

Sindikat zdravnikov in kmetov delujeta, čeprav je kmet tudi “delodajalec” samemu sebi. Tudi zdravniki delujejo preko SPP-ja oz. DOO-je , hkrati pa delujejo v sindikatu, ki dejansko določi tudi plačila zdravnikov pri “zasebnikih”.

Zakaj je lahko sindikat koristen za delodajalca in zaposleno osebo? 

Naloga sindikata je urejati pogoje za delo, kar koristi delodajalcu in tudi delavcu, saj sta oba odvisna od POGOJEV ZA DELO, ki pa jih v primeru davčnih svetovalcev pri nas ni. Oziroma so pogoji za delo neustrezni. V Nemčiji ima poklic davčnega svetovalca t.i. javno-veljavni pomen, podobno, kot to pri nas velja za notarje in odvetnike.

ZAKAJ ODVETNIKI NIMAJO SINDIKATA?

Ker pogoje za delo ureja Zakon o odvetništvu. To pomeni, da sindikalna organiziranost ni potrebna, saj pogoje zagotavlja Odvetniška zbornica.