CELEX:62020CB0318: Zadeva C-318/20: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 26. novembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze/Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Predhodno odločanje – Načelo nediskriminacije na podlagi državljanstva – Nacionalna zakonodaja na področju določanja cen za dejavnosti prestrezanja, ki jih določajo sodni organi – Neupoštevanje načela celotnega povračila stroškov telekomunikacijskih operaterjev – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari in razlogov, ki bi upravičevali nujnost odgovora na vprašanja za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

You are here:
Go to Top