CELEX:62020TB0034: Zadeva T-34/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2021 – Datenlotsen Informationssysteme/Komisija (Ničnostna tožba – Državne pomoči – Programske rešitve, namenjene univerzam – Davčne ugodnosti in javno financiranje – Formalni postopek preiskave – Sklep, s katerim so bili sprejeti ukrepi opredeljeni za obstoječo pomoč – Neobstoj posamičnega nanašanja – Neobstoj predpisa – Nedopustnost)

You are here:
Go to Top