CELEX:62019CA0849: Zadeva C-849/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 92/43/EGS – Ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – Posebna ohranitvena območja – Člen 4(4) – Obveznost določitve ciljev o ohranjanju – Člen 6(1) – Obveznost sprejetja ohranitvenih ukrepov – Odločba 2006/613/ES – Sredozemska biogeografska regija)

You are here:
Go to Top