CELEX:62020CB0084: Zadeva C-84/20 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 28. oktobra 2020 – Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papasotiriou, Charalampos Andralis/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Državljanstvo Unije – Okrepitev varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja – Uredba (EU) 2019/1157 – Ničnostna tožba – Procesno upravičenje – Neobstoj posamičnega nanašanja – Člen 19 Statuta Sodišča Evropske unije – Obveznost, da stranko zastopa odvetnik – Tožnik, sicer odvetnik, ki je nastopal v svojem imenu in sam podpisal tožbo, ne da bi za svoje zastopanje uporabil storitve odvetnika – tretje osebe – Pritožba, ki je očitno neutemeljena)

You are here:
Go to Top