Prikaz vseh zadetkov portala ZDSS.....

CELEX:62020CB0255: Zadeva C-255/20: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 9. novembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Italija) – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta/Punto Nautica Srl (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Obdavčenje – Harmonizacija davčnih zakonodaj – Trošarine – Direktiva 92/12/EGS – Člen 3(2) – Direktiva 2008/118/ES – Člen 1(2) – Drugi posredni davki na trošarinsko blago – Deželna obdavčitev prodaje goriva za motorna vozila – Posebni nameni – Neobstoj)
Več o... »
CELEX:62020CA0274: Zadeva C-274/20: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 16. decembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Giudice di pace di Massa – Italija) – GN, WX/Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara (Predhodno odločanje – Člen 63 PDEU – Prosti pretok kapitala – Cestni promet – Registracija in obdavčitev motornih vozil – Voznik s prebivališčem v eni državi članici – Vozilo, registrirano v drugi državi članici – Vozilo, dano v brezplačno uporabo za kratek čas – Nacionalna ureditev, ki osebam, ki v Italiji prebivajo več kot 60 dni, prepoveduje vožnjo v tej državi članici z vozilom, registriranim v tujini)
Več o... »
CELEX:62020CA0394: Zadeva C-394/20: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. decembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – XY/Finanzamt V (Predhodno odločanje – Prosti pretok kapitala – Člena 63 in 65 PDEU – Nacionalna ureditev davka na dediščine – Nepremičnine na nacionalnem ozemlju – Omejena davčna obveznost – Različno obravnavanje rezidentov in nerezidentov – Pravica do odbitka od davčne osnove – Sorazmerno znižanje v primeru omejene davčne obveznosti – Obveznosti v zvezi z nujnimi deleži – Neobstoj odbitka v primeru omejene davčne obveznosti)
Več o... »
CELEX:62021CO0191: Order of the Court (Seventh Chamber) of 10 February 2022.#Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance v Les Anges d’Eux SARL and Others.#Request for a preliminary ruling from the Cour administrative d’appel de Lyon.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Common system of value added tax (VAT) – Directive 2006/112/EC – Article 392 – Margin taxation scheme – Scope – Supply of buildings and building land purchased for the purpose of resale – Taxable person for whom the VAT on the purchase of buildings was not deductible – Resale subject to VAT – Concept of ‘building land’.#Case C-191/21.
Več o... »