ZDSS v Financah, 20.09.2021

Več o članku, kliknite tukaj.

 

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), kot strokovna organizacija na področju davkov, si prizadeva za zagotovitev stabilnega, predvidljivega in mednarodno primerljivega poslovnega in davčnega okolja.
 

Kako si zagotoviti mednarodno primerljivo poslovno in davčno okolje

Kongresna dvorana v Eco hotelu Bohinj – prizorišče kongresa ZDSS 2021 (vir: spletna stran hotela)
 

Če je cilj naše družbe zagotoviti stabilno, predvidljivo in mednarodno primerljivo davčno okolje, je potrebno vsako spremembo davčne zakonodaje skrbno pripraviti, predvsem na način, da »zdrži« vsaj eno določeno obdobje, ki je v razvitem gospodarstvu potrebno za učinkovito načrtovanje poslovanja in investicij kot takih.

S tem namenom Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) organizira številne izobraževalne dogodke v obliki mesečnih srečanj, dnevov in kongresa ZDSS, za prihajajoče obdobje pa izpostavljamo naslednje tri:

 

Dan odprtih vrat ZDSS je namenjen članom ZDSS in drugim osebam, ki želijo spoznati delovanje in poslanstvo ZDSS in še oklevajo, ali bi se nam pridružili. Dogodek ni zgolj promocijske, ampak je tudi izobraževalne narave.

Možnost sodelovanja preko aplikacije TEAMS.

 

Možnost sodelovanja preko aplikacije TEAMS.

Temeljna naloga DAVČNEGA SVETOVALCA ZDSS je pomagati plačniku davkov izpolnjevati davčne obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi.

Zato si ZDSS prizadeva, da vsi, ki želijo opravljati poklic davčnega svetovalca pridobijo ustrezna strokovna znanja in ne nazadnje, da se to področje, tudi pri nas kot v številnih državah, uredi z ustreznim zakonom.

ZDSS izvaja tudi anketo o davčnem sistemu pri nas. Zato vabimo podjetja (plačnike davkov), da podajo svoje mnenje in predloge v anketi.

 

Tema kongresa:

 • Iz prakse podjetij
  • Kaj razumemo pod pojmom poslovna enota in kakšni so trendi?
  • Ali poznamo novosti področnih smernic OECD?
  • Kaj pomeni digitalna ali fizična prisotnost podjetja na določenem trgu?
  • Ali pravilno razumemo pojem »neodvisno tržno načelo«?
  • Projekt »BEPS 2.0.« – odmik od neodvisnega tržnega načela?
  • Ali se lahko kmalu poslovimo od davčnih olajšav in minimalne efektivne davčne stopnje 7%?
 • Novosti (DAC poročanje – cilj in izvajanje)
 • Katere spremembe na področju davčne zakonodaje lahko pričakujemo v naslednjem letu?