Pripombe in predlogi Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) k Predlogu Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (EVA 2022-1611-0030)

Go to Top