Povišanje stroškov za položnice za električno energijo in omrežnina. Nekaj tu ne štima….

Go to Top