Blog o davkihCategory: mag. Franc Derganc - TAX FORUM BLOGPovišanje stroškov za položnice za električno energijo in omrežnina. Ali zakaj država poviša omrežnino, minister za infrastrukturo (ki je odgovoren za javno gospodarsko službo – dobava elektrike) pa postavlja vprašanje »kako je to mogoče«, na katero bi si najprej moral odgovoriti sam….
Derganc ggftax Staff asked 1 year ago

Povišanje stroškov za položnice za električno energijo in omrežnina. Ali zakaj država poviša omrežnino, Minister za infrastrukturo (ki je odgovoren za javno gospodarsko službo – dobava elektrike) pa postavlja vprašanje »kako je to mogoče«, na katero bi si najprej moral odgovoriti sam….

V letošnjem letu smo dobili novoletno darilo. Ne samo povišane cene energentov, predvsem plina, temveč tudi povišano javno dajatev – omrežnino za elektriko.
Slovenski plačnik davkov je dobil višje položnice za ogrevanje in elektriko. Pristojni minister je dne 21.2.2022 na televizijskih ekranih pojasnil, da povišanje omrežnine ni prava pot za reševanje energetske revščine. Izrazil je celo začudenje, kako je do teh povišanj sploh lahko prišlo.

Za rešitev težav je zato ponudil rešitev, da se omrežnina za 3 mesece zniža. Mali delničarji so že napovedali ustavno presojo, zato je rešitev pod velikim vprašanjem. Veselim se je (odločitve). Mogoče bo zadnji branik ustavnosti pogledal v srž problema in nakazal tudi pot rešitve. Ki pa ni v dejstvu, da agencija povišuje javne dajatve v povezavi z gospodarskimi službami. Težava je v dejstvu, da pri nas, pristojen minister sploh ne ve, kako deluje davčni sistem. Očitno.

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (http://www.zdss.si) je že v letu 2020 Ministru za finance poslala analizo davčnega sistema (vključno s predlogi sprememb ZDAvP-2 in ZFU), kjer je bilo predlagano, da naj država, za božjo voljo, uredi ustavno pravno pravilno pobiranje javnih dajatev na položnice in tudi dajatve, ki polnijo proračune lokalne samouprave pri nas.

ZDSS seveda ni bila uslišana, čeprav je dokazala, da plačnik davkov za navedeni dve področji javnih dajatev, ki jih Ustava RS sicer predvideva, ni ustrezna. Saj nimamo niti registrov davčnih zavezancev pri lokalnih davkih (kako pa naj vemo, da so davki pobrani od vseh – skladno z zakonom????), pri dajatvah na položnice za elektriko, vodo ipd. pa nimamo inštitutov, ki bi zagotovili socialno koherentno pobiranje dajatev (npr. oprostitev ali znižanje dajatev za gašenje t.i. energetske revščine). Čeprav zakon govori, da morajo biti dajatve urejene po načelu t.i. socialne koherentnosti.

Danes, torej 22.2.2022 Republika Slovenija uvaja rešitve, ki naj bi pomagala najranljivejšim z vidika t.i. energetske revščine. Zakaj? Zato, ker očitno nismo uspeli urediti področja na način, da bi lahko socialno ogroženi, že ob plačevanju položnic uveljavili znižanje – vsaj v delu t.i. javnih dajatev.

Podobno, kot smo popolnoma zavozili na področju pomoči gospodarstvu po PKP-jih, se očitno dogaja tudi na področju energetske revščine. Pomoč gospodarstvu po PKP-jih ima dve napaki. Podobno kot pri energetski revščini. Nismo uspeli najti podjetij, ki jim je bila dejansko povzročena škoda (in jim škodo tudi povrnili), hkrati pa višina škode ni bila sorazmerna s povzročeno škodo. Osebno ne pristanem (takšno je pač stališče avtorja), da pri izplačilih podjetjem po PKP-jih “govorimo o pomoči gospodarstvu”, saj gre pri izplačilih dejansko za povračilo škode, skladno z določili Obligacijskega zakonika oz. pravnih pravil zaradi preprečevanje bolezni COVID. Ki pa nimajo ustrezno določenih kriterijev za višino povračil, predvsem pa nima jasne določbe, po kateri bi povračila dobila tudi upravičena podjetja (po vzoru iz AVSTRIJE).

Zakaj se nam “to dogaja”?

Po mnenju avtorja tega sestavka zato, ker ne razumemo (tisti, ki »pišejo« ukrepe….) delovanja države. Ker očitno delujemo po interciji. In predvsem zato, ker nimamo iskrenih namenov, da se določena težava dejansko reši, na ustavno-pravilen način. Sicer bi spremenili zakonodajo na način, da bi o dajatvah (tudi v povezavi z javnimi gospodarskimi službami) odločil Državni zbor, ki pa bi lahko znižal tudi DDV na energente – vsaj do trenutka, ko se razmere na trgih uredijo.

Glede na situacijo v Ukrajini, bo verjetno potrebno dajatve na energente, močno znižati. In to za daljši čas.

Kje je rešitev za energetsko revščino, kar izhaja že iz naše USTAVE?

Na položnicah za elektriko je precej javnih dajatev. Nekaj jih je povezanih z »vzdrževanjem« sistema (omrežnina), nekaj jih je povezanih z investicijami v sistem (prispevki SPTE in OVE…), določene dajatve pa so t.i. davki, ki polnijo državni proračun.

Ker vemo, da EU Komisija dovoli znižanje DDV-ja na energente, je torej možnost, da se položnice za elektriko znižajo iz naslova DDV-ja realna in je odvisna od Ministra za Finance (možna je tudi posebna stopnja 5%).

Ostale javne dajatve, ki so na položnici pa so odvisne od paradržavnih subjektov, ki pri nas, očitno mimo volje in soglasja Ministra za infrastrukturo, »samostojno« obdavčujejo prebivalstvo.
Ali menite, da je pri nas, zgoraj navedena ureditev (spremembe javnih dajatev brez demokratičnega nadzora in postopka spreminjanja in uveljavljanje dajatev), ki ima temelje v 147. členu Ustave v povezavi z 2. členom Zakona o gospodarskih javnih službah, ustavno-pravno pravilna?

Avtor tega sestavka in očitno tudi Minister za infrastrukturo menita, da je situacija, ko niti Minister za infrastrukturo ni seznanjen o povišanjem javnih dajatev (omrežnine), blago rečeno smešna.

Avtor sestavka pa dodatno meni, da ureditev ni skladna z določili Ustave (dajatev – vsi inštituti dajatve morajo temeljiti na zakonu) in da ga najbolj žalosti dejstvo, da se Minister tega – niti ne zaveda. In očitno ni edini minister do-sedaj, ki področja (javne dajatve) ne razume. Sicer bi o povišanju odločal Državni zbor in ne agencija, ki očitno ne odgovarja nobenemu nadzorniku – niti ljudstvu.

Ali se omrežnina “pobira” sploh ustavno-pravno pravilno?

 

Mag. Franc Derganc

TAX FORUM BLOG: Stališče avtorja ni nujno tudi stališče ZDSS oziroma je v celoti avtorstvo davčnega strokovnjaka, ki samostojno objavlja v davčnem blogu.