CELEX:62018CA0764: Zadeva C-764/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. januarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Ayuntamiento de Pamplona/Orange España SAU (Predhodno odločanje – Odobritev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev – Občinska pristojbina za zasedanje ali uporabo javnega dobra – Direktiva 2002/20/ES – Uporaba za podjetja, ki opravljajo storitve fiksne telefonije in dostopa do interneta – Pojma „elektronska komunikacijska omrežja“ in „elektronske komunikacijske storitve“ – Člen 12 – Upravne pristojbine – Člen 13 – Dajatve za pravice uporabe in za pravice do vgradnje naprav – Področje uporabe – Omejitve izvajanja pravice držav članic do obdavčitve)

You are here:
Go to Top