CELEX:62019CA0787: Zadeva C-787/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. januarja 2021 – Evropska komisija/Republika Avstrija (Neizpolnitev obveznosti države – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Členi od 306 do 310 – Posebna ureditev za potovalne agencije – Uporaba za vse vrste strank – Nacionalna zakonodaja, ki izključuje storitve potovalnih agencij, ki se opravijo za davčne zavezance, ki te storitve uporabljajo za svoje podjetje – Člen 73 – Davčna osnova – Določitev pavšalne davčne osnove za skupine storitev ali za vse storitve, opravljene v nekem davčnem obdobju – Nezdružljivost)

You are here:
Go to Top